Materiał Partnera Co warto wiedzieć o systemach kanalizacyjnych?

Co warto wiedzieć o systemach kanalizacyjnych?

System kanalizacyjny to bardzo ważny oraz niezbędny element naszego życia, ponieważ bez niego niemożliwym byłoby chociażby odprowadzenie nadmiaru wody deszczowej, co skutkować mogłoby zalaniem terenu, czy zamontowanie i korzystanie z urządzeń sanitarnych w naszych domach, firmach czy restauracjach. Podpowiadamy, co należy wiedzieć o systemach kanalizacyjnych.

Czym jest system kanalizacyjny?

System kanalizacyjny jest to pełna infrastruktura związana ze zbieraniem, transportem oraz oczyszczaniem ścieków deszczowych i bytowo-gospodarczych, do której należą między innymi oczyszczalnie ścieków, rury, kolektory ściekowe, studzienki rewizyjne, wyloty kanalizacyjne oraz instalacje kanalizacyjne w budynkach.

Podział systemów kanalizacyjnych

 Systemy kanalizacyjne dzielimy na kilka rodzajów, a należą do nich:

  • Kanalizacja ogólnospławna - Jest to system mający na celu zebranie ścieków bytowo-gospodarczych oraz deszczowych do jednego kolektora, gdzie wspólnie powędrują do oczyszczalni. Do podstawowych elementów wyposażenia tego rodzaju kanalizacji należą przelewy burzowe.

  • Kanalizacja bytowo-gospodarcza - Jest to rodzaj kanalizacji, którego zadaniem jest pobór ścieków bytowo-gospodarczych, zaś zakazane jest wpuszczanie do niego wód gruntowych oraz opadowych.

  • Kanalizacja deszczowo-burzowa - Ten rodzaj sieci kanalizacyjne, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie odprowadzać wodę, która pojawia się w wyniku opadów.

Klasyfikacja hydrauliczna

 Jest to drugi rodzaj podziału kanalizacji ze względu na warunki przepływu ścieków związane z hydrauliką w danym miejscu, a są to:

  • Kanalizacja ciśnieniowa - Jest to typ kanalizacji budowany w miejscach, gdzie przepływ ścieków jest możliwy w obu kierunkach, a do ich transportu stosuje się specjalne pompy ściekowe z wbudowanymi urządzeniami rozdrabniającymi stałe zanieczyszczenia. Ten system odprowadza tylko ścieki gospodarcze oraz przemysłowe i może być łączony z pozostałymi systemami kanalizacyjnymi.

  • Kanalizacja podciśnieniowa - W tym rodzaju kanalizacji transport ścieków możliwy jest przez wytworzenie podciśnienia oraz zasysania powietrza podczas wtłaczania ścieków gospodarczych. System ten instaluje się w miejscach, gdzie istnieją niewielkie spadki terenu i nie ma możliwości instalacji kanalizacji grawitacyjnej.

  • Kanalizacja grawitacyjna - System ten budowany jest w miejscach o znacznych spadkach terenu idących w kierunku oczyszczalni. Ten rodzaj kanalizacji, jak sama nazwa wskazuje, transportuje ścieki przy pomocy siły grawitacji oraz jest wspomagany przez system grawitacyjno-pompowy, aby skutecznie transportować ścieki przez wzniesienia.

Kto buduje systemy kanalizacyjne?

 Jeśli mamy w planach budowę systemu kanalizacyjnego, to warto udać się do firmy budowlanej takiej jak Pedrobud, która specjalizuje się w tego typu pracach budowlanych, a jej pracownicy posiadają niezbędne doświadczenie i dają tym samym gwarancję wykonania wszystkiego zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Opracowanie:

Pedrobud Marcin Niżniowski

Cerkwica , Szkolna 4

Podziel się