Materiał Partnera Co warto wiedzieć o stabilizacji gruntu przy użyciu kruszyw?

Co warto wiedzieć o stabilizacji gruntu przy użyciu kruszyw?

Niestabilne grunty jeden z naczelnych problemów,  z którym muszą się zmagać budowlańcy. Często bowiem zdarza się, iż podłoża, na których chcemy wybudować drogę, ulice czy inną nawierzchnię asfaltową lub betonową, nie są dość odporne na niesprzyjające warunki pogodowe, zmiany stanu wilgotności czy alteracje  w obrębie temperatury. Dlaczego tak się dzieje? Na czym polega stabilizacja gruntu przy użyciu kruszyw? I kiedy się ją stosuje? Dowiedz się w poniższym artykule.

Problemy z podłożem

Stabilizacji gruntu wymagają szczególnie gleby o charakterze wysadzinowym takie jak np. gliny, gleby pylaste czy iły, które możemy spotkać głównie na Pomorzu Zachodnim, a które cechuje wysoki stopień absorpcji oraz retencji wody. Zagrożenia polegają na tym, iż w przypadku nieszczelności jezdni woda przedostająca się przez szczeliny do gleby przy minusowej temperaturze zwiększa nagle swoją objętość, by następnie po obniżeniu temperatur w okresie letnim zmniejszyć ją. To natomiast powoduje podnoszenie i opadanie jezdni wraz z podłożem, co w konsekwencji kończy się powstawaniem uszkodzeń w postaci np. przełomów.

Gdzie należy stabilizować grunt?

Stabilizacji gruntu należy dokonać tam, gdzie chcemy położyć wytrzymałą nawierzchnię betonową bądź asfaltową, a jest tak w przypadku inwestycji typu:

  • autostrady
  • drogi
  • ulice
  • podtorza kolejowe
  • place manewrowe
  • składowiska surowców lub odpadów
  • obiekty przemysłowe
  • magazyny
  • hale i hangary.

Pierwszy etap – określanie oraz ewaluacja warunków geologiczno – inżynierskich

Wybranie właściwej metody stabilizacji gruntów będzie zależało od stanu wyjściowego podłoża, a także od jego typu oraz warunków współistniejących, dlatego w celu określenia tych wszystkich parametrów potrzeba przeprowadzić ewaluację geologiczno – inżynierską, w której dokonuje się między innymi oceny warunków wodnych na określoną głębokość, typu oraz właściwości danej gleby, a także oceny występowania tzw. warstw słabych, a także innych warunków geologicznych, hydrologicznych, hydrogeologicznych oraz geotechnicznych.

Użycie kruszyw przy stabilizacji gruntów

Istnieją dwie metody ulepszania gruntów. Jedną z nich jest zbrojenie gruntu, które polega na wprowadzeniu w podłoże takich elementów zbrojenia, które będą współpracowały z okalającym gruntem rodzimym bądź nasypowym. Kiedy więc zastosujemy kruszywa? Poduszki betonowe, bazaltowe lub dolomitowe stosujemy w sytuacji, gdy mamy do czynienia z płytką całkowitą lub częściową wymianą gruntów. Przy wymianie wgłębnej w słaby grunt wprowadza się pale z piasków i żwirów bądź też kolumn z tłucznia i kamienia.

Gdzie można nabyć kruszywa budowlane?

Najwyższej jakości kruszywa budowlane takie jak bazalt, dolomit, piasek, gnejs czy granit mogą Państwo nabyć w firmie Silko & Trade Services, której wykwalifikowana i doświadczona kadra pracownicza z chęcią posłuży Państwu fachowym doradztwem w sprawie kupowanych produktów.

Opracowanie:

SILKO trade&services Katarzyna Lis

Jawor , Gałczyńskiego 3

Podziel się