Artykuł sponsorowany Co to są badania geotechniczne gruntu? Kiedy należy je wykonywać?

Co to są badania geotechniczne gruntu? Kiedy należy je wykonywać?

Budowa obiektów budowlanych wymaga niekiedy przeprowadzenia szeregu ekspertyz gruntu, od których „wyników” zależeć będzie możliwość uzyskania zgody na realizację danej inwestycji budowlanej. Wyniki bowiem badania geotechnicznego gruntu jasno określają możliwości nośności gruntu i innych parametrów gruntu. Jak podejść zatem do tematu badań gruntu? Wykonywać je każdorazowo? Czy w konkretnych przypadkach

Dlaczego warto wykonać badanie geotechniczne gruntu


Badanie geotechniczne gruntu jest jednym z podstawowych dokumentów wykorzystywanych przez architekta i dalszych wykonawców inwestycji. Opinie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntu należą do tzw. usług z zakresu geotechniki i badań geologicznych. Do tej „rodziny” usług należą też m.in. takie usługi jak: dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje hydrogeologiczne, dokumentacje złóż kopalin, dokumentacje ujęć wód podziemnych, czy projekty geotechniczne. Wykonując projekt na podstawie opinii geotechnicznej gruntu, inwestor może mieć pewność, że uwzględni on naturalne wahania poziomu wód gruntowych (możliwość ich podnoszenia się), dobierze właściwe materiały budowlane do wykonania fundamentu, czy też izolacji. Dlatego fakt, iż budynki jednorodzinne należą do pierwszej kategorii geotechnicznej i w zasadzie powinien wystarczyć wgląd w istniejącą dokumentację geotechniczną, nikt nie zagwarantuje inwestorowi, że gdy przyjdzie o wydanie zezwolenia na budowę, zostanie poproszony o przedłożenie opinii badania geotechnicznego gruntu. Do niedawna badania geotechniczne gruntu były wymagane przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej, która miała odbywać się na terenach o trudnej, bądź skomplikowanej strukturze geologicznej. To badanie bowiem pozwala poznać poziom wód gruntowych, rodzaj i charakterystykę gruntu

Czy wykonanie badań geotechnicznych gruntu jest konieczne


Obecnie zaleca się przeprowadzenie badania gruntu, jeśli np. dom ma być podpiwniczony. Często mim o konieczności przeprowadzenia ich fakt zakupu gotowego projektu domu jednorodzinnego. Nie zmienia to faktu, że każdy wniosek o pozwolenie budowlane powinien zwierać opinię geotechniczną, określającą kategorię geotechniczną inwestycji. Trzeba też pamiętać, że wszelkie gotowe projekty domów jednorodzinnych uwzględniają budowę na tzw. przeciętnym gruncie, a więc stabilnym, o standardowej nośności. Gdy dany dom ma być zbudowany na niepewnym gruncie, należy go zaadoptować do nowych warunków geotechnicznych, właśnie na podstawie badań geotechnicznych gruntu. W przeciwnym razie użytkowanie domu może okazać się dość dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia jego domowników. Dom pod wpływem nierównomiernego rozłożenia sił będzie nierównomiernie osiadał w gruncie, co skutkować będzie pęknięciami ścian. Badania te mogą wykonywać firmy zatrudniające określonych specjalistów. Powinny to być osoby mające uprawnienia geologiczne od kategorii V do VII. Przykładem firmy zajmującej się odwiertami geotechnicznymi i sporządzaniem niezbędnej dokumentacji technicznej jest firma HydroGeoPlan Hydrogelogia i Geotechnika

Jak powinna wyglądać dokumentacja geotechniczna?


Dokumentacja geotechniczna powinna zawierać część opisową (pisemną) i graficzną, która powinna zawierać przekrój geotechniczny gruntu, wraz z wyraźnie oznaczonymi warstwami gruntu, poziomy wód gruntowych, lokalizację wykonywanych odwiertów, lokalizację ew. odkrywek.

Dokumentacja pisemna musi z kolei zawierać zalecania doboru rodzaju fundamentów, sposobów zabezpieczenia inwestycji przed wadami gruntowymi, czy też informacje o głębokości wód gruntowych i prognoz wahania ich położenia, a co za tym idzie zalecenia odnośnie do wykonania odwodnieni na działce. W części opisowej znajdować się powinna informacja o nośności gruntów czy też wzajemnego położenia względem siebie wyznaczonych warstw gruntu.


Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas