Materiał Partnera Co powinna zawierać mapa do celów projektowych?

Co powinna zawierać mapa do celów projektowych?

Budowa domu jednorodzinnego to bardzo angażujące przedsięwzięcie. Dla wielu z nas jest to największa inwestycja w życiu. Zanim zamieszkamy w naszych wymarzonych czterech kątach z ogrodem, czeka nas wiele wyzwań. Na samym początku przyjdzie nam zmierzyć się z ogromną ilością formalności, które trzeba załatwić, by w ogóle ruszyć z budową. Jednym z najważniejszych zadań jest dostarczenie urzędnikom i projektantowi mapy do celów projektowych. Czym jest i z czego składa się taki dokument?

Mapa do celów projektowych – krótka charakterystyka

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do wykonania projektu budowlanego. Tworzy się ją na podstawie mapy zasadniczej, która przedstawia w swojej treści wszystkie aktualne, określone przepisami szczegóły terenowe dla obszaru, którym zainteresowany jest inwestor. Mapa do celów projektowych jest więc graficznym obrazem powierzchni terenu, na którym w przyszłości ma stanąć dom jednorodzinny lub inny budynek, do którego postawienia potrzebne jest pozwolenie na budowę. Tworzeniem podobnych opracowań zajmują się pracownie geodezyjne takie jak Geosan.

Jakie treści powinna zawierać mapa do celów projektowych?

Według obowiązujących przepisów mapy do celów projektowych powinny zawierać linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg i innych szlaków komunikacyjnych, jeśli znajdują się one w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź w decyzji o warunkach zabudowy.

Geodeta powinien usytuować na mapie również zieleń wysoką wraz z oznaczeniem pomników przyrody, jeśli występują one na danym obszarze. Konieczne jest także umieszczenie obiektów wskazanych przez projektanta oraz infrastruktury podziemnej. Warto zaznaczyć, że skala mapy dla działki budowlanej nie powinna być mniejsza niż 1:500.

Jak długo ważna jest mapa do celów projektowych?

Projekt budowlany musi być sporządzony na podstawie aktualnej mapy do celów projektowych. Rodzi się więc pytanie, jak długo ważne jest takie opracowanie, skoro projektowanie budynku może trwać nawet kilkanaście miesięcy. Zresztą nie o samo projektowanie domu chodzi. Wielu inwestorów zastanawia się, czy może np. dokonać istotnej przebudowy budynku na podstawie starej mapy do celów projektowych.

Bywa też, że zmianie ulega samo pozwolenie na budowę. Czy należy wówczas raz jeszcze poprosić geodetę o sporządzenie dokumentu? Problem tkwi w tym, że polskie przepisy nie precyzują, co tak naprawdę oznacza termin „aktualna mapa”. Musimy więc liczyć na uprzejmość ze strony urzędników w tej kwestii. Zwykle przyjmują oni, że mapa do celów projektowych ważna jest dwa lata lub rok. Po tym czasie wymaga już aktualizacji.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas