Materiał Partnera Co jest konieczne przy budowie drogi dojazdowej do posesji? Postaw na sprawdzone rozwiązania oferowane przez biuro projektowe Lapis

Co jest konieczne przy budowie drogi dojazdowej do posesji? Postaw na sprawdzone rozwiązania oferowane przez biuro projektowe Lapis

Decydując się zakup działki pod budowę domu, należy pamiętać o konieczności posiadania dostępu do drogi publicznej. Dostęp ten jest zapewniony poprzez zjazd publiczny (o ile nasza działka graniczy z drogą publiczną) lub przez drogę wewnętrzną-dojazdowej. W tym artykule zostanie opisana procedura związana z projektowaniem i budową drogi dojazdowej. Przed przystąpieniem do prac projektowych, należy sprawdzić, czy jest ona uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy. We wszystkich formalnościach i przygotowaniu dokumentacji projektowej drogi dojazdowej może pomóc Ci biuro projektowe Lapis, posiadające duże doświadczenie w zakresie projektowania układów drogowych.

Formalności związane z projektowaniem drogi wewnętrznej

Każda posesja czy działka budowlana nie posiadająca bezpośredniego połączenia z drogą publiczną, musi mieć zagwarantowaną drogę dojazdową, gdyż nawet na terenach prywatnych, niezbędne jest zapewnienie wszystkim użytkownikom możliwości poruszania się różnymi pojazdami. W takim przypadku konieczne jest zaprojektowanie drogi wewnętrznej lub uzyskanie dostępu do innej, już istniejącej, poprzez jej wykup lub na zasadzie służebności dojazdu. W myśl ustawy o drogach publicznych, droga wewnętrzna obejmować może wszelkie drogi poboczne, parkingi oraz place niezaliczone do żadnej z kategorii dróg i niezlokalizowane w pasie drogowym. Co więcej, do właściciela gruntu, przez który przebiega droga, należy obowiązek jej oznakowania, w czym może pomóc firma Lapis z Bydgoszczy.

Przy projektowaniu i budowie drogi wewnętrznej, kluczowe znaczenie ma jej lokalizacja, która musi być odpowiednio umiejscowiona względem innych sąsiednich budynków. Projekt drogi powinien być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzją o warunkach zabudowy. W projekcie drogi wewnętrznej, istotne jest uwzględnienie miejsca połączenia drogi dojazdowej z publiczną poprzez zjazd publiczny.

Jak uzyskać pozwolenie na stworzenie drogi dojazdowej?

W przypadku, gdy wjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną nie istniał wcześniej, to niezbędne jest uzyskanie decyzji na lokalizację tego połączenia. Decyzja o budowie własnej drogi wymaga spełnienia wielu wymogów formalnych, oraz technicznych. Przed uzyskaniem pozwolenie na budowę drogi wewnętrznej, należy wykonać projekt budowlany przez uprawnionego projektanta. Prace projektowe należy poprzedzić pomiarami geodezyjnymi w terenie, sporządzeniem mapy do celów projektowych, oraz wykonanie opinii geotechniczej w celu prawidłowego zaprojektowania konstrukcji drogowej W podjęciu wszystkich tych działań, może kompleksowo pomóc biuro projektowe Lapis, prowadzone przez Artura Kamińskiego. Zespół doświadczonych specjalistów zajmuje się przygotowaniem dokumentacji projektowych w zakresie infrastruktury drogowej i branż towarzyszących. Co więcej, firma Lapis zajmuje się również projektami organizacji ruchu wraz z pozyskaniem stosownych opinie oraz zatwierdzeń. Projekty tymczasowej organizacji ruchu są wymagane na etapie realizacji robót w pasie drogowym.

Opracowanie:

Lapis Artur Kamiński

Bydgoszcz , Wyzwolenia 114 lok. 39

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas