Materiał Partnera Charakterystyka zawodu geologa

Charakterystyka zawodu geologa

Historia powstania Ziemi, badanie jej budowy oraz procesów zachodzących na jej powierzchni – tymi zagadnieniami w skrócie zajmuje się geolog, który może specjalizować się w geologii podstawowej lub stosowanej. Oto krótka charakterystyka tego trudnego zawodu.

Gdzie może pracować geolog?

Geolog może pracować zarówno w pomieszczeniach biurowych i laboratoriach, jak i w instytucjach ochrony środowiska oraz urzędach państwowych. Jego zadania są podzielone na działania naukowe i terenowe. Te drugie mogą oznaczać pracę również pod ziemią, dlatego geolog jest narażony na wiele niedogodności, takich jak: warunki atmosferyczne, warunki związane z ukształtowaniem terenu oraz brak dostatecznej ilości światła. Działania w terenie wymagają dyspozycyjności, gdyż mogą być przeprowadzane nawet w nocy w przeciwieństwie do pracy biurowej odbywającej się jednozmianowo w zespołach badawczych złożonych z różnych specjalistów.

Jakie są wymagania w zawodzie geologa?

Wytrwałość, cierpliwość i praca w monotonnych warunkach – to główne cechy, którymi powinien charakteryzować się dobry geolog – wylicza właściciel przedsiębiorstwa GEOTECH, które świadczy usługi z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej oraz hydrogeologii. Często wykonuje on pracę w zespołach badawczych, dlatego niezbędną umiejętnością powinna być również otwartość na ludzi i chęć do wspólnego działania. Przydają się także umiejętności kierownicze i samodzielność w podejmowaniu decyzji z racji tego, że geolog jest głównym organizatorem innych osób i on rozdziela poszczególne zadania w grupie.

Motorem napędowym do działania geologa jest przede wszystkim ciekawość świata, która współgra z szeroką wyobraźnią i twórczym myśleniem. Praca w tym zawodzie wymaga również takich cech, jak: widzenie stereoskopowe, widzenie po zmroku, rozpoznawanie barw, rozróżnianie małych szczegółów w badanym materiale, dobry zmysł równowagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa, zręczność rąk i palców oraz ogólna sprawność fizyczna, które przydają się podczas badań terenowych.

Ograniczenia w pracy geologa

Oprócz wymagań, jakie stawiane są w zawodzie geologa, warto również wziąć pod uwagę fakt, że istnieją czynniki ograniczające. W pracy terenowej są to: dysfunkcje narządu ruchu, które redukują możliwość swobodnego poruszania się oraz pracy wymagającej precyzji. Poza tym w zawodzie geologa mogą mieć trudności osoby z wadami i dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu, które nie mogą być skorygowane zarówno szkłami optycznymi i soczewkami kontaktowymi, jak i aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha. W przypadku pracy o charakterze naukowym nie może być ona wykonywana przez osoby nie posługujące się językiem polskim w piśmie.

Podziel się