Materiał Partnera Charakterystyka zawodu geologa

Charakterystyka zawodu geologa

Geolog to osoba zajmująca się badaniem budowy ziemi, a także analizowanie procesów geologicznych. Jeszcze na początku XIX w. geologa nazywano geognostykiem. Geologiem można zostać po ukończeniu studiów wyższych w dziedzinie geologii lub nauk. Jako teoretyk, geolog porusza się w dziedzinie geologii podstawowej, jako praktyk zaś - w dziedzinie geologii stosowanej. Kto może zostać geologiem? Czy to opłacalne? Sprawdziliśmy.

Jakie predyspozycje powinna mieć osoba chcąca zostać geologiem?           

Przede wszystkim osoba, która chce zostać geologiem, powinna się cechować pasją badawczą, zamiłowaniem do rozwiązywania problemów naukowych, czy dedukcyjnym myślenie. Inaczej praca będzie dla nas udręką i nie będziemy z niej czerpać przyjemności, a nie o to przecież chodzi. Osoba decydująca się na karierę naukową powinna być także cierpliwa, gdyż ta cecha jest wymagana w pracy laboratoryjnej. Natomiast jeśli ktoś chce zostać geologiem praktykiem,powinien przywyknąć do pracy na świeżym powietrzu, a także do łączenia wiedzy geologicznej z jej zastosowaniami np. w górnictwie. 

       

Jak zostać geologiem?

Naukę można wybrać na uniwersytetach bądź politechnikach. W pierwszych dwóch latach w programie nauczania dominują przedmioty ogólne, które stanowią rodzaj wprowadzenia do zagadnień szczegółowych i specjalistycznych. Na trzecim roku studenci muszą wybrać specjalność i przedmioty nauczania według zainteresowań, które będą zaliczać obok tych obowiązkowych, natomiast na piątym roku studenci koncentrują się na pisaniu pracy magisterskiej, a w programie studiów pozostają jedynie przedmioty specjalistyczne.           

Dla geologów najważniejszą sprawą w pracy są badania i ćwiczenia terenowe. Studenci mogą się w ich trakcie uczyć technik badań ogólnych, jak i specjalistycznych, związanych z wybraną specjalizacją studiów.

Gdzie można pracować, jako geolog?

Tak naprawdę jako geolog można pracować w wielu miejscach, czy to na macierzystej uczelni, czy firmach, które świadczą usługi geologiczne. Pracując na uczelni, może zdobywać kolejne stopnie awansu naukowego, natomiast decydując się na pracę w firmie świadczącej usługi geologiczne, geolog może się spełniać, wykonując podstawowe obowiązki w tym zawodzie - wykonywać pomiary, dokonywać analiz, a także prezentować raporty, czy tworzyć projekty. - twierdzi ekspert Bolesław Plichta z firmy Geolog Firma Geologiczna.

Opracowanie:

Geolog Firma Geologiczna Bolesław Plichta

Koszalin , Dmowskiego 27

Podziel się