Materiał Partnera Charakterystyka spoiw budowlanych — cementu, gipsu, wapna

Charakterystyka spoiw budowlanych — cementu, gipsu, wapna

Ze spoiwami (zwanymi również materiałami wiążącymi) ma się do czynienia od początku budowy do ostatnich jej dni. Wykorzystuje się je również później, gdy potrzebne są niewielkie naprawy czy przeróbki, a także podczas remontów. Najbardziej popularnym podziałem służącym do charakterystyki spoiw jest ich klasyfikacja na spoiwa hydrauliczne, którymi są cement i wapno hydrauliczne, oraz spoiwa powietrzne — wapno zwykłe i gips.

Spoiwa hydrauliczne

Cechą charakterystyczną spoiw hydraulicznych jest fakt, że twardnieją one i wiążą zarówno na powietrzu, jak i w wodzie. Dzięki temu są podstawowymi materiałami budowlanymi. Wśród nich wyróżnia się cement. Cechą, na którą należy zwrócić uwagę przy wyborze tego materiału, jest jego klasa. Określa ona wytrzymałość próbki zaprawy na ściskanie. W budownictwie jednorodzinnym można używać dowolnego rodzaju cementu, jednak warto wybrać gatunek najlepiej dostosowany do własnych potrzeb. Pozwoli to uzyskać większą odporność na oddziaływanie środowiska, szybsze wiązanie oraz łatwiejsze użycie. Warto zaopatrzyć się w cement w hurtowni budowlanej z wykwalifikowaną kadrą, która doradzi przy wyborze najlepiej dostosowanego do potrzeb materiału. Drugim przykładem spoiwa hydraulicznego jest wapno hydrauliczne, zwane także cementem romańskim. Nie jest ono jednak tak szeroko wykorzystywane, ponieważ ma niską wytrzymałość mechaniczną. Znajduje się jedynie w składach zapraw murarskich do murów fundamentowych oraz tynków, które są narażone na zawilgocenie, a także w składach farb wapiennych – zauważa specjalista zatrudniony w Dudex sp.j. Skład budowlany, sklepie, który działa nieprzerwanie od 1995 roku w Chorzowie.

Spoiwa powietrzne

Spoiwa powietrzne to materiały, które po zmieszaniu z wodą wiążą, twardnieją i utrzymują swoje cechy jedynie na powietrzu. Wśród tych spoiw wyróżnia się wapno zwykłe, które na budowie można spotkać pod kilkoma postaciami. Przykładem jest ciasto wapienne, powstałe w wyniku zgaszenia wapna palonego — stosuje się je głównie do renowacji obiektów zabytkowych. W zaprawach murarskich obecne jest wapno hydratyzowane. Wapno zwykłe występuje także pod postacią mleka wapiennego, które również pojawia się w zaprawach, a także farbach zewnętrznych i odkażających. Spoiwem powietrznym jest też gips. Jego cechą charakterystyczną jest fakt, że bardzo szybko twardnieje, co przy małych naprawach jest zaletą, ale przy większych zadaniach — wadą. Wykorzystuje się go do zapraw tynkarskich, klejowych, montażowych, szpachlowych, a także do wytwarzania elementów ściennych.

Opracowanie:

Dudex sp.j. Skład budowlany

Chorzów , ks. Gałeczki 14

Podziel się