Artykuł sponsorowany Charakterystyka i sposoby zastosowania map numerycznych

Charakterystyka i sposoby zastosowania map numerycznych

Stworzenie mapy numerycznej ma na celu zobrazowanie wykonanych pomiarów rozmiaru i kształtu ziemi. Tego typu mapy tworzy się w formie cyfrowej. W niniejszym artykule opiszemy, z jakich charakterystycznych elementów składają się mapy numeryczne, jakie rozróżniamy ich rodzaje oraz w jaki sposób się je wykonuje.

Czym dokładnie jest mapa numeryczna 

Mapy numeryczne są graficznym przedstawieniem wykonanych badań geodezyjnych. Najważniejszym celem ich wykonywania jest przekazanie informacji na temat topologicznych lub geometrycznych zależności elementów przestrzeni. Jako że mapy numeryczne tworzone są zawsze w formie cyfrowej, do ich obsługi konieczne jest posiadanie komputera oraz odpowiedniego oprogramowania. Mapy numeryczne są podstawowym elementem SIP (Systemu Informacji Przestrzennej). Ich tworzenie ułatwia prowadzenie prac nad planowaniem przestrzennym czy koordynowanie działania służb komunalnych.

Rozróżniamy dwa rodzaje map numerycznych: mapy rastrowe oraz mapy wektorowe. Różnice pomiędzy obydwoma typami map biorą się ze sposobu prezentowania danych.

Mapy wektorowe 

Jak tłumaczy nasz rozmówca z firmy Geomap, która już od 15 lat zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług geodezyjnych – mapy wektorowe charakteryzują się tym, że ich poszczególne elementy przedstawiane są warstwowo, tzn. przygotowując mapę numeryczną ukształtowania terenu, możemy mieć zobrazowane np. pojedyncze drzewa w formie punktów, obiekty budowalne w formie figur geometrycznych, natomiast drogi i ścieżki w formie linii. Oczywiście liczbę warstw, w zależności od celu przygotowywania mapy, można w dowolny sposób modyfikować. Jako, że zamieszczone na mapie obiekty (bazy geometryczne) zorientowane są topologicznie, każdy z nich posiada dokładne współrzędne.

Największa zaletą numerycznych map wektorowych jest to, że można je w bardzo łatwy sposób aktualizować. W odróżnieniu od map rastrowych, zajmują również mniejszą ilość pamięci.

Mapy rastrowe 

Mapy rastrowe otrzymuje się poprzez skanowanie map interesującego nas terenu. Po zeskanowaniu mapy zostaje ona podzielona za pomocą siatki regularnych kształtów, zazwyczaj kwadratów. Każdy kwadrat musi zostać odpowiednio oznaczony (np. za pomocą koloru). Im rozmiar oczka siatki jest mniejszy, tym sporządzona mapa będzie dokładniejsza. Minusami tego typu map są trudności z ich aktualizacją oraz zajmowana przez nie ilość pamięci, dużo większa niż w przypadku map wektorowych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas