Materiał Partnera Bezpieczeństwo pożarowe w budynku

Bezpieczeństwo pożarowe w budynku

Jak wiadomo, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy użytkownikom danego obiektu, jest jednym z obowiązków pracodawcy. Zalicza się do tego także zadbanie o odpowiednią ochronę przeciwpożarową, dzięki czemu zminimalizowane zostanie ryzyko wystąpienia pożaru. Jeżeli jednak takowe się pojawi, możliwe będzie zastosowanie technik ewakuacyjnych, a także użycie odpowiednich środków bezpieczeństwa, które zagwarantują ochronę ludzi.

Audyt bezpieczeństwa ppoż

Audyt wewnętrzny jest jedną z czynności, która pozwala nam kontrolować czy przepisy przeciwpożarowe są spełniane w danym obiekcie. Wykonanie audytu zlecić możemy firmie zewnętrznej, która sprawdzi prawidłowość działań firmy w tym obszarze. Należy mieć na uwadze, że prawo nakłada obowiązek na właściciela obiektu, by zapewnił on środki przeciwpożarowe, a także wdrożył zasady postępowania w razie sytuacji kryzysowej. Dzięki wykonaniu audytu możliwe jest ocenienie czy warunki ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji są na odpowiednim poziomie, a także czy użytkownicy obiektu przestrzegają procedur. Po wykonaniu audytu zleceniodawca otrzymuje raport z przeprowadzonych działań, dzięki czemu wie on, nad jakimi obszarami należy popracować, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa w razie pożaru.

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku

By zapewnić ochronę przeciwpożarową na najwyższym poziomie, należy spełnić kilka wymogów: wdrożyć kompletną instrukcję przeciwpożarową, zapewnić środki ochrony w razie sytuacji kryzysowej, a także przeprowadzać cykliczne szkolenia z ewakuacji. Działania te możemy zlecić rzetelnej firmie, która specjalizuje się w działaniach ppoż. Przede wszystkim specjalista opracuje instrukcję przeciwpożarową, która będzie nie tylko przydatna dla użytkowników budynku, ale także dla jednostek ratunkowych w razie pożaru. Instrukcja jest opracowana indywidualnie dla każdego rodzaju budynku. Dodatkowo raz na 2 lata ważne jest przeprowadzenie ćwiczeń z ewakuacji, podczas których użytkownicy budynku instruowani są o zasadach postępowania podczas ewakuacji, ale także nadzorca kontroluje czy uczestnicy szkolenia stosują się do zasad.

Pomoc specjalisty jest kluczowa

By sprawdzić bezpieczeństwo ppoż, a także zapewnić ochronę przeciwpożarową na najwyższym poziomie, możemy skorzystać z usług firmy takiej jak Bpf Budownictwo I Pożarnictwo Łukasz Fejfer. Jednostka zajmuje się kontrolą budynków pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jak również przeglądami okresowymi budynków. Specjalista posiada zarówno wiedzę teoretyczną potwierdzoną licznymi certyfikatami, jak i praktyczną, dzięki czemu gwarantuje on, że jego usługi świadczone będą na najwyższym poziomie. Zakres usług świadczonych przez firmę jest szeroki, a więc każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie.

Opracowanie:

Bpf Budownictwo I Pożarnictwo Łukasz Fejfer

Białystok , Skrajna 3 lok. 3

Podziel się