Artykuł sponsorowany Badanie stanu zanieczyszczenia gruntu i wody – w jakich sytuacjach się to odbywa?

Badanie stanu zanieczyszczenia gruntu i wody – w jakich sytuacjach się to odbywa?

Przed kupnem nieruchomości powinniśmy zastanowić się nad wieloma istotnymi kwestiami. Szczególnie gdy interesujący nas obszar znajduje się na terenach poprzemysłowych. Wówczas warto zlecić przeprowadzenie badania stanu zanieczyszczenia gruntu i wody – wykonują ją firmy geologiczne, posiadające odpowiednie uprawnienia. Przed zleceniem ekspertyzy dobrze jest dokładnie poznać etapy, w jakich przebiega oraz dlaczego warto się na nią zdecydować.

Kiedy wykonuje się ocenę stanu zanieczyszczenia gruntu i wody?

Badania zanieczyszczenia są obecnie powszechnie stosowane i oferowane przez geologów. Z reguły przeprowadza się, aby ustalić zawartość metali ciężkich, a także substancji ropopochodnych. Są wykonywane między innymi dla tych inwestycji, które potencjalnie mogą mieć negatywne działanie na grunt oraz wodę w trakcie eksploatacji. Dotyczy to na przykład stacji paliw.

Ocenę stanu zanieczyszczenia gruntu i wody wykorzystuje się także, aby określić wpływ istniejącej już infrastruktury na środowisko. Jest to niezwykle istotna kwestia, która pozwala na podjęcie konkretnych działań. Warto wiedzieć, że tego typu ekspertyzy dobrze jest także wykonać przy prowadzeniu rekultywacji gruntów. Jest to proces, który przywraca lub nadaje im wartości użytkowe i przyrodnicze. Często zostały one utracone w wyniku pogorszenia się stanu środowiska i działalności przemysłowej lub rolniczej. Takie gleby można później wykorzystywać na potrzeby na przykład leśnictwa lub rekreacji.

Badania wykonuje się także przed rozpoczęciem prac budowlanych – dzięki temu można doskonale ocenić aktualny stan środowiska gruntowo-wodnego. Istotne jest to także przed kupnem nieruchomości, która znajduje się na terenach poprzemysłowych.

Na jakie etapy dzielą się badania?

Badanie stanu zanieczyszczenia gruntu i wody przeprowadza się w pięciu etapach. Warto zlecić jego wykonanie profesjonalnej firmie, która odpowiednio się tym zajmie. W Warszawie najlepszym wyborem będzie firma Geopro Joanna Remiszewska – przeprowadzą badanie solidnie i jakościowo.

Pierwszy etap badania polega na ustaleniu rodzaju działalności, jaki mógł spowodować zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych. Kolejnym krokiem jest stworzenie odpowiedniej listy, która uwzględnia substancje wysokiego ryzyka, które potencjalnie mogą znajdować się na badanym obszarze.

Trzecim etapem jest skompletowanie informacji oraz dokumentów, które będą przydatne do oceny zagrożenia. Następnie analizuje się wszystkie aspekty, które są potrzebne do przeprowadzenia wstępnych badań. Istotny tutaj jest podział gruntów oraz dokładne ustalenie schematu miejsc, z których pobierane będą próbki. Pod koniec etapu czwartego konfrontuje się otrzymane wyniki z dopuszczalną zawartością konkretnych substancji.

W przypadku piątego etapu wykonuje się badania szczegółowe. Wykonuje się je jedynie, gdy zostało wykazane występowanie substancji szkodliwych. Następnie wyciąga się wnioski, które prezentują zasięg zanieczyszczeń oraz wykonuje się analizę, która jest zbieżna z czwartym etapem.

Warto wykonywać tego typu badanie, aby ustalić wpływ inwestycji na środowisko – często bowiem można dzięki temu uniknąć dodatkowych kosztów oraz przyszłych problemów.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas