Artykuł sponsorowany Adaptacja projektu typowego - na czym to polega?

Adaptacja projektu typowego - na czym to polega?

Tworzenie i wdrażanie w życie projektów wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Polega ono nie tylko na przygotowaniu całej koncepcji, ale także na adaptacji projektu typowego, czyli dostosowaniu go do specyfiki danej działki. Działanie to jest konieczne i pomaga w uzyskaniu przez inwestora pozwolenia na rozpoczęcie budowy. Na czym dokładnie polega adaptacja projektu typowego? Sprawdź.

Adaptacja projektu typowego – co to właściwie jest?

Wielu inwestorów decyduje się na zakup gotowego projektu budowlanego. Aby jednak móc rozpocząć budowę nowego obiektu, należy przeprowadzić tak zwaną adaptację projektu typowego. Czym jest to działanie i dlaczego jest tak ważne dla całej inwestycji?

Przede wszystkim, adaptacja jest podzielona na dwie zasadnicze części – obowiązkową i dodatkową. Pierwsza z nich polega głównie na dostosowaniu całego projektu do warunków i specyfiki działki budowlanej. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę jej:

  • lokalizację,

  • spadki,

  • wysokość wód gruntowych,

  • nośność gruntu.

Adaptacja obowiązkowa wymaga też sporządzenia projektu zagospodarowania terenu. Biura zajmujące się jej przeprowadzaniem, takie jak Biuro Projektowe KB pomagają też w uzyskaniu pozwolenia na budowę na podstawie sporządzonego pisma. Często kierują także całą dokumentację do odpowiednich urzędów i instytucji.

Jakie są obowiązki zatrudnionego projektanta?

Biuro projektowe, które podejmuje się sporządzenia wyżej wymienionego dokumentu ma szereg obowiązków. Nie wystarczy jedynie dostosowanie typowego projektu do specyfiki i warunków działki budowlanej. Zadaniem projektanta jest także adaptacja fundamentów do warunków gruntowo-wodnych, obliczenie dopuszczalnych obciążeń budynku, sprawdzenie zgodności projektu z uwarunkowaniami dotyczącymi lokalizacji oraz sporządzenie stosownych zaświadczeń.

Adaptację projektu typowego najlepiej będzie zlecić lokalnemu usługodawcy – można skorzystać z pomocy doświadczonego biura projektowego. Należy jednak pamiętać, że aby wszystko przebiegło zgodnie z przepisami, trzeba będzie wybrać projektanta, który zdobył odpowiednie uprawnienia. To właśnie na nim ciążyć będzie odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność projektu. Dokument powinien być zatem podpisany i opieczętowany przez zatrudnionego fachowca.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas