Materiał Partnera Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów to obowiązkowa ewidencja, w której rejestrowane są wszystkie przychody oraz wydatki mające miejsce w firmie. Uzupełnienie książki jest czasochłonne i często problematyczne, dlatego warto powierzyć obsługę KPiR profesjonalistom. Biura rachunkowe prowadzą księgę dla różnych podmiotów m.in. osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółek. Na czym konkretnie polega prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

 

Księga przychodów i rozchodów – czym właściwie jest?

Księga przychodów i rozchodów to ewidencja, w której odnotowane zostały przychody i rozchody firmy. W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca zapisuje w niej sprzedaż oraz koszt poniesiony w celu uzyskania przychodu. Dzięki tym zapisom możliwe jest jasne określenie zobowiązań podatkowych i tym samym prawidłowe wyliczenie podatku dochodowego. Każda KPiR ma 17 kolumn ułożonych w określonej kolejności i o skonkretyzowanej zawartości. Należy podkreślić, że księga jest nie tylko narzędziem wymaganym i przydatnym urzędowi skarbowemu, ale również przedsiębiorcy. Dzięki niej podatnik doskonale wie, w jakiej kondycji jest jego firma oraz jakich dochodów może się spodziewać w przyszłości. Dzięki KPiR może również zaplanować wydatki np. na inwestycje.

Jak prowadzić KPiR? – forma, procedury, terminy

O tym, jak powinna być prowadzona księga przychodów i rozchodów informuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Każdy przedsiębiorca mający obowiązek prowadzenia KPiR może prowadzić ją w dwóch formach – papierowej oraz elektronicznej. Jeśli prowadzenie księgi będzie dokonywane w programie komputerowym, to obecnie nie ma już obowiązku jej drukowania. Oprócz określonej budowy, warto pamiętać, że każdy miesiąc musi zostać podsumowany poprzez podkreślenie wpisów za dany miesiąc oraz wyliczenie konkretnych wartości wierszy. Warto również podkreślić, że w świetle rozporządzenia przedsiębiorca ma prowadzić księgę w sposób rzetelny i niewadliwy.

Obsługa KPiR prowadzona jest zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu, dokładnie według przedstawionego w nim wzoru oraz w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty – mówi specjalista z Biura Rachunkowo-Księgowego PULS z Katowic.

Ponadto, warto pamiętać, że księgę należy przechowywać zazwyczaj w siedzibie firmy bądź jeśli obsługa KPiR powierzona jest biuru rachunkowemu, to w siedzibie biura. Podatnicy mają obowiązek przechowywania jej przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Podziel się