Materiał Partnera Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Mali podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych lub liniowo, zazwyczaj prowadzą swoją księgowość za pomocą księgi przychodów i rozchodów. W księdze tej ujmuje się wszystkie przychody i koszty związane z przedmiotem działalności, otrzymane lub poniesione w okresie jej prowadzenia. Na podstawie informacji z KPiR, odnosząc je do wartości przychodów i kosztów, wylicza się zobowiązanie podatkowe. Jak więc powinno się prawidłowo prowadzić księgi przychodów i rozchodów?

Kiedy jest wymagana?

Księga przychodów i rozchodów musi być prowadzona w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatku liniowego. Obowiązek ten dotyczy jednak nie tylko jednoosobowych działalności gospodarczych, ale także spółek jawnych, partnerskich i cywilnych, zakładanych przez osoby fizyczne. Dodatkowo KPiR może być prowadzona przez podmioty, których przychody netto za poprzedni rok rozliczeniowy nie przekroczyły 2 milionów euro w walucie polskiej przeliczonej na podstawie kursu NBP z pierwszego roboczego dnia października. Kiedy kwota zostanie przekroczona, konieczne będzie prowadzenie pełnej księgowości.

Podatnik może zostać zwolniony z prowadzenia KPiR, jeśli jest chory, w zaawansowanym wieku lub jego przedsiębiorstwo jest za małe. Aby jednak móc być zwolnionym z obowiązku, trzeba złożyć podanie do urzędu skarbowego, przynajmniej 30 dni przed miesiącem, od którego chce się zrezygnować z prowadzenia KPiR. Warto pamiętać, że prowadzenie księgi przychodów i rozchodów nie musi być obowiązkiem wyłącznie właściciela firmy. Często przedsiębiorcy zatrudniają profesjonalne biuro rachunkowe, które zajmuje się prowadzeniem księgowości.

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w sposób rzetelny, jasny i przejrzysty.

Jak mówi ekspert księgowy z Biura Rachunkowego J – JWszystkie przychody i koszty muszą być ujmowane w momencie jego uzyskania lub poniesienia. Księgę przychodów i rozchodów przedstawia się w formie tabeli z podziałem na poszczególne kolumny, które dotyczą zarówno przychodów, jak i rozchodów. Księgowanie należy przeprowadzać na podstawie posiadanych dokumentów, ujmując je w poszczególnych pozycjach tabeli. Następnie na koniec każdego miesiąca dokonuje się podsumowania każdej kolumny oraz wyliczenia na jego podstawie wysokości zobowiązania podatkowego.

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów jasno określają, że wydatki w ujęciu muszą spełniać warunki do uznania ich za koszt uzyskania przychodów. W myśl tych przepisów koszty uzyskania przychodów to wydatki poniesione, aby osiągnąć przychody lub zachować lub zabezpieczyć ich źródła.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas