Materiał Partnera Zasady korzystania z odzieży roboczej. Przepisy i regulacje

Zasady korzystania z odzieży roboczej. Przepisy i regulacje

Odzież robocza to kluczowy element pracowniczego wyposażenia w wielu branżach przemysłu i usług. Zasady przydzielania i rozporządzania odzieżą roboczą regulują przepisy kodeksu pracy.

Kto dostarcza odzież?

Obowiązek nieodpłatnego dostarczania odzieży i obuwia roboczego spoczywa na pracodawcy. W myśl przepisów, musi on dostarczyć odpowiedni ubiór w dwóch przypadkach – gdy odzież własna pracownika jest narażona na zniszczenie i zabrudzenie, bądź też przez wzgląd na wymagania technologiczne, sanitarne i BHP.

Odzież a stanowisko pracy

Odzież powinna być przypisana do określonego stanowiska pracy, uwzględniwszy rodzaj i specyfikę wykonywanych czynności. Niedostarczenie odzieży bądź zezwolenie na pracę bez takiej odzieży na danym stanowisku, jest równoznaczne z pogwałceniem praw pracownika i stanowi podstawę do udzielenia pracodawcy kary grzywny.

Zasady obchodzenia się z odzieżą

Pracodawca określa sposób obchodzenia się z odzieżą i przedstawia pracownikom reguły jej użytkowania. Zarówno pracownik jak i pracodawca powinni dbać o stan higieniczno-użytkowy odzieży. Aby uniknąć wyeksploatowania ubioru, musi być on regularnie serwisowany. Usługi serwisu odzieży roboczej świadczy szereg doświadczonych firm – np. STAPOL z Człuchowa.

Wynajem odzieży

Mimo że pracodawca rozporządza odzieżą, nie musi być jej faktycznym właścicielem. Zamiast wykupywać ubiór, może równie dobrze korzystać z opcji najmu. Wynajmem odzieży roboczej zajmują się przeważnie te same firmy, które świadczą usługi serwisowe (zob. poprzedni ustęp).

Odzież pracownicza

Przepisy przewidują możliwość zaopatrywania się we własną odzież roboczą przez pracowników, pod warunkiem że spełnia ona wymogi BHP. W takim wypadku, pracodawca wypłaca pracownikom ekwiwalent pieniężny, wprost proporcjonalny do wartości ubioru. Takie rozwiązanie jest możliwe tylko w przypadku odzieży roboczej. Nie dotyczy natomiast odzieży ochronnej, którą pracodawca musi bezwzględnie wydać.

Podziel się