Materiał Partnera Zasadnicze różnice między księgowością pełną a uproszczoną

Zasadnicze różnice między księgowością pełną a uproszczoną

Księgowość uproszczona polega na ewidencjonowaniu tylko podstawowych danych finansowych, a księgowość pełna dotyczy wszystkich operacji finansowych przedsiębiorstwa. Zarówno prowadzenie małej księgowości, jak i pełnych ksiąg powierza się zwykle biurom księgowym. Wszelkie błędy w ewidencji mogą bowiem powodować możliwość naliczenia wysokich kar przez organy kontroli.

Na czym polegają mała księgowość i pełna księgowość?

O księgowości uproszczonej mówimy wtedy, gdy ewidencjonowaniu podlegają wyłącznie podstawowe dane finansowe. Mała księgowość może być rozliczana na podstawie:

  • Księgi Przychodów i Rozchodów – w KPiR zapisuje się przychody i wydatki, co stanowi podstawę do obliczenia wysokości podatku dochodowego. Księgę muszą prowadzić osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, czyli skalą podatkową oraz przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy.

  • Karta podatkowa – przedsiębiorca opłaca zryczałtowany podatek niezależny od wysokości osiąganych dochodów. Karta dostępna jest dla wąskiej grupy działalności.

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – ewidencji podlegają wyłącznie przychody bez ponoszonych kosztów. Osoby rozliczające się na ryczałcie mogą stosować różne stawki podatku dochodowego, które zależne są od profilu prowadzonej działalności.

Księgowość pełna z kolei jest skomplikowanym systemem ewidencjonowania finansów przedsiębiorstwa, dlatego firmy powierzają sprawy związane z rachunkowością specjalistom. Księgi pełne prowadzi biuro rachunkowe El-Ma z Bydgoszczy. Dane finansowe gromadzone są w dziennikach, księdze głównej, księgach pomocniczych, zestawieniach obrotów i sald oraz wykazie aktywów i pasywów. Szczegółowa ewidencja dostarcza pełnych informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Kto jest zobligowany do prowadzenia ksiąg handlowych?

Do księgowości uproszczonej mają prawo jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki jawne i cywilne osób fizycznych. Istnieje kryterium dochodu – przychód roczny na księgowości uproszczonej nie może być wyższy niż 2 mln euro. Po przekroczeniu tego pułapu w trakcie roku podatkowego przedsiębiorca zobligowany jest do stosowania księgowości pełnej. Wspomniane biuro rachunkowe z Bydgoszczy księgi handlowe prowadzi dla spółek akcyjnych, spółek z o.o. i spółek komandytowych oraz wszystkich podmiotów, które uzyskały ustawowe kryterium dochodowe. Co ważne, do prowadzenia księgowości pełnej uprawnieni są wszyscy – każdy przedsiębiorca może prowadzić księgi handlowe, ale nie każdy jest do tego zobligowany.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas