Materiał Partnera
Zalety rekrutacji pracowników przez biuro pośrednictwa pracy

Zalety rekrutacji pracowników przez biuro pośrednictwa pracy

Poszukiwanie pracowników może wiązać się z licznymi formalnościami, na które pracodawca nie zawsze ma czas. Dlatego tak dużą popularnością cieszą się agencje pośrednictwa pracy, które pełnią funkcję łącznika pomiędzy pracodawcą a kandydatem. Tym pierwszym oferują listę osób o odpowiednich kwalifikacjach, tym drugim – bazę ofert zatrudnienia z wielu rozmaitych branż przemysłu i usług.

Sprawny proces zatrudnienia

Oferta agencji pośrednictwa pracy skierowana do pracodawców obejmuje przede wszystkim bogatą bazę kandydatów. Doświadczeni pracownicy biura takiego jak Bartpol Bis będą w stanie sporządzić listę kandydatów o kwalifikacjach odpowiadających oczekiwaniom pracodawcy. Niewątpliwą zaletą jest to, że propozycje wybierane są spośród osób zarejestrowanych w agencji, a więc tych, z którymi biuro pośrednictwa pracy aktywnie współpracuje, których doświadczenie i umiejętności dobrze zna. Pozwala to na stworzenie wiarygodnej i trafnej rekomendacji.

Oznacza to, że dzięki zaangażowaniu agencji w procesie zatrudniania pracowników rekrutacja przebiega szybciej. Pracodawca w odpowiedzi na ofertę zatrudnienia otrzymuje gotową listę osób, które świetnie się sprawdzą na określonym stanowisku – pozwala to zaoszczędzić czas, który może być przeznaczony na przyuczenie nowego pracownika. Czas oraz sprawność procesu rekrutacji ma szczególnie duże znaczenie w przypadku pracy sezonowej i tymczasowej, gdzie konieczność zatrudnienia pojawia się późno.

Inne korzyści dla pracodawcy obejmują ponadto brak konieczności prowadzenia rozliczeń płacowych i akt pracowniczych. Nie ponosi on też kosztów rekrutacji i selekcji pracowników tymczasowych.

Odpowiedzialność za formalności

Duża rola w tym zakresie przypada agencji pracy tymczasowej, która zajmuje się pozyskiwaniem pracowników z zagranicy. Jej uczestnictwo w rekrutacji i ustalaniu warunków zatrudnienia jest gwarancją legalności oferty zatrudnienia. To agencja w rzeczywistości zatrudnia pracownika tymczasowego, który jest kierowany do pracy na rzecz pracodawcy-klienta biura pośrednictwa.

Zasady, na jakich może być oferowana praca tymczasowa dla obcokrajowców, określa polskie prawo. Biuro pośrednictwa pracy zadba, aby wszystkie były ujęte w podpisywanej przez obie strony umowie.

Organizacja pracy tymczasowej pozwala też zdjęć z pracodawcy ciężar samodzielnego poszukiwania pracowników z Ukrainy, Rosji czy Białorusi. Dobra znajomość na rynku pracy i liczne kontakty poza granicami kraju to kolejne powody, dla których usługi agencji pośrednictwa pracy stanowią optymalne rozwiązanie.

Podziel się