Artykuł sponsorowany Z czym wiąże się zmiana formy opodatkowania działalności?

Z czym wiąże się zmiana formy opodatkowania działalności?

Wybór formy opodatkowania nie jest prostą sprawą. Większość działalności gospodarczych cechuje dynamiczny charakter, wynikający z zachodzących zmian na skutek rozwoju. Poszerzanie katalogu usług czy produktów często prowadzi do większych obrotów lub generowania wyższych kosztów uzyskania przychodu. Nie zawsze wybrane przy rejestracji przedsiębiorstwa opodatkowanie sprawdzi się na dalszych etapach jego funkcjonowania. Co można zatem zrobić?

Jakie są dostępne formy opodatkowania?

Zanim zadecydujemy, w jaki sposób opodatkować prowadzoną działalność, warto mieć świadomość, czym wyróżniają się poszczególne rodzaje. Zakładając firmę, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Może on wybrać jedną spośród czterech form, czyli:

  • skali podatkowej – stawka wynosi 17% oraz 32% przy dochodach powyżej 85 528 złotych;

  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – stawka zależy od profilu działalności gospodarczej, a jej wartości to 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5% (najmem prywatny), 15%, 17%;

  • karty podatkowej – stawka jest ustalana indywidualnie dla każdej działalności;

  • podatku liniowego – wynosi zawsze 19%.

Dla każdej metody istnieją jeszcze indywidualne warunki, które decydują o tym, czy przedsiębiorca może z niej skorzystać. Dwa główne czynniki to osiągane obroty, a także typ wykonywanej działalności gospodarczej. Warto zawsze zwrócić się po pomoc do doradcy podatkowego, na przykład w biurze rachunkowym Dekret24.pl we Wrocławiu. Dzięki temu opodatkowanie prowadzonego biznesu będzie optymalne do sytuacji ekonomicznej firmy.

Jak wybrać lub zmienić opodatkowanie?

Typ opodatkowania zawsze wskazuje się na druku CEIDG-1 podczas rejestracji zakładanej firmy. Brak zaznaczenia konkretnej formy powoduje, że działalność zostanie opodatkowana na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Wybrana forma będzie obowiązywać przez kolejne lata istnienia przedsiębiorstwa lub do czasu, aż będzie ono spełniać wymogi konkretnego rodzaju opodatkowania. Nie oznacza to jednak, że właściciel nie ma prawa do jej zmiany, jeśli uzna, że inny typ podatków będzie dla niego korzystniejszy. Nie jest to jednak możliwe w dowolnym momencie roku podatkowego.

Jeśli chodzi o podatek na zasadach ogólnych, liniowy oraz ryczałt to zgłoszenia należy dokonać do 20. dnia miesiąca, który następuje po tym, w którym został osiągnięty pierwszy dochód w roku podatkowym. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dochód pojawi się w grudniu – w takiej sytuacji zmiany trzeba dokonać do końca roku. W przypadku karty podatkowej wniosek składa się natomiast najpóźniej do 20 stycznia – zarówno, gdy chodzi o wybór, jak i rezygnację. Przeoczenie tych terminów oznacza, że przedsiębiorca musi kontynuować rozliczenie z urzędem skarbowym na dotychczasowych zasadach, wynikających z wybranej formy opodatkowania.

Warto również dodać, że przedsiębiorca, który w danym roku zakończył prowadzenie swojej działalności i założył kolejną, ma możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania. Oznacza to, że obowiązująca w poprzedniej działalności nie przechodzi automatycznie na kolejną. Obowiązują przy tym terminy opisane wcześniej. Ponadto warunkiem jest oczywiście zawiadomienie o fakcie likwidacji firmy naczelnika urzędu skarbowego oraz wykreślenie jej z CEIDG.

Kiedy opłaca się zmienić formę opodatkowania?

Nie ma idealnego sposobu opodatkowania firmy. Każdy z dostępnych rodzajów ma swoje wady oraz zalety i to przedsiębiorca musi przeanalizować, czy dana forma będzie opłacalna dla jego działalności. Dla przykładu przy wysokich obrotach warto rozważyć zmianę skali podatkowej na podatek liniowy, który zamiast 32% wynosi 19%. Jednocześnie jednak właściciel firmy traci prawo do zastosowania ulg podatkowych. Rozliczanie na zasadach ogólnych najczęściej wybierają mikroprzedsiębiorcy, których dochód mieści się w pierwszym progu podatkowym.

W niektórych sytuacjach zmiana formy opodatkowania jest konieczna – przy karcie podatkowej lub ryczałcie. Ich warunki sprawiają, że mogą z ich korzystać nieliczni przedsiębiorcy. Poszerzenie profilu działalności lub generowanie wysokich kosztów uzyskania przychodu sprawia, że warto zastanowić się nad przejściem na zasady ogólne. Należy jednak wziąć pod uwagę, że taka zmiana rodzi potrzebę prowadzenia ewidencji środków trwałych. Tym samym od początkowej ich wartości odejmuje się odpisy amortyzacji z okresu ryczałtowego, aby uzyskać aktualną wartość środków. Ta zasada nie ma jednak zastosowania przy przejściu ze skali podatkowej na ryczałt.

Opracowanie:

Dekret24.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wrocław , Partyzantów 12C

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas