Materiał Partnera Wszystko o szkoleniach BHP dla pracowników

Wszystko o szkoleniach BHP dla pracowników

Zanim nowy członek załogi będzie mógł przystąpić do wykonywania powierzonych mu obowiązków zawodowych, powinien przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te są obowiązkowe, a ich organizacją powinien zająć się pracodawca. Wstępne szkolenia BHP to jednak nie koniec przygody ze zdobywaniem wiedzy na temat bezpiecznego wykonywania swojego zawodu. Dlaczego szkolenia okresowe także są konieczne?

Organizacja szkoleń BHP obowiązkiem pracodawcy

Jak już wspomniano - to pracodawca zobowiązany jest przeszkolić swoich pracowników z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy. Powinność tą nakładają na niego przepisy zawarte w kodeksie pracy. Szkolenie BHP musi być dostosowane do specyfiki zawodu pracowników danej firmy. Personel powinien dowiedzieć się między innymi, jakie zagrożenia wynikają z pracy na określonym stanowisku oraz , w jaki sposób zminimalizować ryzyko wypadku. Obowiązkowe są zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe.

Pracownicy często poddają w wątpliwość słuszność okresowych szkoleń BHP. Przeprowadza się je jednak po to, by pewne kwestie podwładnym przypomnieć lub pogłębić ich wiedzę na określony temat. Zdarza się, że informacje przedstawione na wstępnym szkoleniu wymagają aktualizacji, co ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa załogi podczas wykonywanych czynności zawodowych. Ponadto pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która takiego szkolenia nie przeszła. Częstotliwość przeprowadzenia szkolenia okresowego uzależniona jest od zajmowanego stanowiska przez pracownika oraz od jego specyfiki.

Podział szkoleń BHP

Każdy pracownik danej firmy musi odbyć szkolenie BHP.  Z racji tego, że osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie pracują zazwyczaj na różnych stanowiskach, szkolenie powinno obejmować dopasowany pod tym kątem zakres materiału. Czasami należy zorganizować kilka spotkać z przedstawicielami różnych szczebli. Jak informuje specjalista z firmy Dako BHP – szkolenia podzielone są najczęściej w następujący sposób:

  • szkolenia BHP dla pracodawców i kadry zarządzającej,
  • szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • szkolenia BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych .

Osobne szkolenia mają również przedstawiciele służb BHP oraz osoby wykonujące ich obowiązki. Dzięki temu pracodawca ma gwarancję, że wszyscy w jego firmie otrzymają wiedzę stosowną do potrzeb.

Przeprowadzenie szkolenia BHP dobrze jest powierzyć doświadczonym specjalistom, którzy posiadają aktualną wiedzę na dany temat i potrafią ją przekazać w sposób zwięzły i interesujący. Jeśli zaciekawimy podwładnych formą szkolenia, z pewnością wyniosą oni więcej cennych informacji z takiego spotkania.

Opracowanie:

Dako - Bhp Damian Szymanek

Kleszczów , Krótka 1A

Podziel się