Materiał Partnera Szkolenia, treningi, audyty i konsulting dla firm oraz instytucji publicznych

Szkolenia, treningi, audyty i konsulting dla firm oraz instytucji publicznych

Nowoczesne metody prowadzenia instytucji publicznych – np. szkół, czy szpitali – a także firm, oparte są, nie tylko o odpowiedzi na pytania Jak zwiększać efektywność pracy?, Jak budować wizerunek podmiotu?, czy Jak osiągać wysokie wyniki finansowe? – dzisiaj ważne jest także to, aby przygotowywać struktury przedsiębiorstw oraz organizacji, które będą przyjazne dla konsumentów ich działań, a także które będą gwarantować przyjazne środowisko pracy. Aby to uzyskać, należy korzystać z szerokich działań szkoleniowych, audytorskich, a także konsultingowych, zapewnianych przez specjalistyczne zespoły treningowe.

Szkolenia i treningi – stawiając na rozwój firmy/instytucji

Jeśli chodzi o działania treningowe i szkoleniowe, nowoczesne struktury firm usługowych, produkcyjnych, czy handlowych, a także instytucje publiczne, korzystają z różnego rodzaju ofert, dedykowanych dla pojedynczych pracowników, lub całych zespołów. Mowa np. o szkoleniach z wystąpień publicznych, pierwszej pomocy, z komunikacji międzykulturowej, czy negocjacjach w kryzysie. Coraz większą uwagę zwraca się także, na kwestie bezpieczeństwa. Tu polecanymi szkoleniami, są te antyterrorystyczne, antynapadowe, oraz te dotyczące zarządzania organizacją w sytuacjach kryzysowych.

Treningami dla wybranych pracowników – talentów – mogą zaś być: trening kreatywności, trening odporności psychicznej liderów, a także trening w zakresie zarządzania konfliktami i współpracy w zespole.

Konsulting i audyty – usprawnij działanie organizacji

Najbardziej popularnymi działaniami konsultingowymi i audytowymi w podmiotach instytucjonalnych, są te związane z finansami. Mowa o audytach sprawozdań finansowych, czy doradztwie podatkowych, inwestycyjnym i gospodarczym. Nie tylko dzisiaj takie usługi są bardzo pożądane. Te przedstawiane przed firmy szkoleniowe, dotyczą bowiem głównie kwestii bezpieczeństwa oraz komfortu pracy. Przykładami mogą być: audyty bezpieczeństwa danych osobowych, identyfikacji i oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa, czy ochrony przeciwpożarowej. Dobra firma konsultingowa, jest zatem np. w stanie przemodelować procesy zarządzania przedsiębiorstwem, czy też wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa ppoż. w ramach nowoczesnych metodologii. Takie usługi gwarantuje między innymi doświadczony zespół ekspertów 2M ACADEMY, działający w Katowicach, a który pomaga między innymi sprostać wyzwaniom związanym z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) 2018!

Z pełną ofertą podmiotu, warto już teraz zapoznać się na jego szeroko opisanej stronie internetowej. 

Opracowanie:

2m Academy Mariusz Młyński

Katowice , Słoneczna 75 lok. 6

Podziel się