Materiał Partnera Rodzaje znaków ewakuacyjnych

Rodzaje znaków ewakuacyjnych

Znaki ewakuacyjne w budynkach o przeznaczeniu publicznym są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w środku podczas różnych form zagrożenia. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, by umożliwiały bezproblemową orientację i wskazywały szybką drogę ewakuacyjną. Tutaj przeczytasz, na jakie grupy można podzielić znaki ewakuacyjne.

 

Gdzie należy zawieszać znaki?

 

Znaki ewakuacyjne umieszcza się we wszystkich miejscach, w których istnieje możliwość wątpliwości co do kierunku drogi ewakuacyjnej. Ich umiejscowienie zależne jest także od źródła światła. Powinny one być widoczne zarówno przy świetle dziennym i sztucznym, jak i w przy braku oświetlenia. Taki efekt uzyskuje się dzięki białej barwie fosforescencyjnej, która użyta jest na zielonym tle. Wielkość znaków ewakuacyjnych zależna jest od widoczności na drodze ewakuacyjnej. Muszą one być dostrzegalne z każdego miejsca, dlatego według polskich norm do 20 m znak powinien mieć szerokość 200 mm, od 20 do 30 m szerokość wynosi 300 mm, a powyżej 30 m szerokość znaku ma mieć 400 mm.

 

Znaki ewakuacyjne podstawowe

 

Znaki ewakuacyjne można podzielić na trzy grupy. Pierwszą z nich są tak zwane znaki podstawowe. Zaliczamy do nich m.in. „wyjście ewakuacyjne”, „kierunek wyjścia na prawo/lewo”, „wyjście ewakuacyjne schodami w dół”, „drzwi ewakuacyjne” czy „ciągnąć aby otworzyć”. Umieszcza się je na trasie drogi ewakuacyjnej oraz w miejscach szczególnie ważnych (przejścia, przeszkody, położenie sprzętów medycznych). Powszechnie używane barwy oraz obrazki są łatwo rozpoznawalne, dzięki czemu umożliwiają szybką identyfikację nawet przez osoby, które dokładnie nie znają zasad ich stosowania.

 

Oznaczenia dla osób niepełnosprawnych i znaki uzupełniające

 

Odrębną kategorią są znaki ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych. Umieszcza się je tam, gdzie możliwy jest swobodny przejazd przez osoby poruszające się na wózkach. W tym przypadku są to np. znaki „kierunek wyjścia na niższy poziom”, „zjazd ewakuacyjny dla niepełnosprawnych w prawo/lewo”, „drzwi ewakuacyjne dla niepełnosprawnych”. Do ostatniej kategorii można zaliczyć znaki ewakuacyjne uzupełniające, których zadaniem jest doinformowanie osób przebywających w danym obiekcie na temat ewakuacji. 

Specjalista z firmy Tel-Poż-System „Iskra” w Poznaniu tłumaczy: Do takich znaków zalicza się przede wszystkim napisy „drzwi”, „wyjście”, „wyjście awaryjne” czy „pchać aby otworzyć”.

 

Podziel się