Materiał Partnera Ppoż. (ochrona przeciwpożarowa) - wszystko, co musisz o tym wiedzieć

Ppoż. (ochrona przeciwpożarowa) - wszystko, co musisz o tym wiedzieć

Wszystkie najważniejsze informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej mają swoje regulacje prawne. Zgodnie z ustawą ppoż. Uznaje się, że ochrona przeciwpożarowa polega na wykonywaniu czynności, które są związane z przestrzeganiem wszelkich zakazów i nakazów. Są one objęte ustawą oraz są kontrolowane przez Państwowej Straży Pożarnej. Najogólniej mówiąc, ochrona przeciwpożarowa to zapobieganie pożarom. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, rola ochrony przeciwpożarowej skupia się również na minimalizowaniu szkód oraz doprowadzenia do jak najmniejszych ewentualnych kosztów tych szkód. Istotną kwestią jest także zapewnienie odpowiednich środków i sił.

Czym jest szkolenie przeciwpożarowe?

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, ma obowiązek do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bhp i ppoż. Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stanowi jedno z obowiązkowych szkoleń. Celem przeprowadzenia takiego wykłady jest nauka prawidłowego zachowania się podczas pożaru. W ramach szkolenia pracownicy uzyskują również wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń pożaru, a jeśli dojdzie do zdarzenia – jak skutecznie przeprowadzić ewakuację, opanować żywioł i zminimalizować szkody.

Świadczeniem usług w tym zakresie zajmują się doświadczone i odpowiednio uprawnione firmy w tym zakresie, na przykład Firemans z Krakowa. Inspektor ocenia i przekazuje uwagi, które pomogą zminimalizować zagrożenie pożarem.

Przepisy ochrony przeciwpożarowej

Aby dany zakład pracy mógł poprawnie funkcjonować, musi zatwierdzić specjalną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, a następnej kolejności zapoznać z nią wszystkich pracowników, świadczących usługi w firmie. Przepisy wewnętrzne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego należy tworzyć na podstawie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Kontrolowaniem ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy zajmuje się inspektor ochrony przeciwpożarowej.

Rolą inspektora ochrony przeciwpożarowej jest doradztwo w kwestii związanych z szeroko pojętymi wymogami techniczno-budowlanymi, w zakresie instalacji i technologii. Dotyczy również kwestii dotyczących wyposażenia budynku w sprzęt ppoż. Uprawnienia inspektora pozwalają mu też na opracowanie procedur na wypadek akcji ratowniczej w przypadku wybuchu pożaru.

Opracowanie:

Firemans Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe

Kraków , Na Kozłówce 5 lok. 13

Podziel się