Materiał Partnera Osoba prawna i fizyczna - rodzaje, prawa i obowiązki

Osoba prawna i fizyczna - rodzaje, prawa i obowiązki

Jeśli zastanawiasz się, co oznacza osoba prywatna i osoba fizyczna, to koniecznie przeczytaj ten artykuł. Sprawdź. jakie są ich rodzaje. A może już to wiesz? Zobacz w takim razie, prawa i obowiązki, wynikające z przynależności do danej grupy. Sprawdź, w jakim wieku otrzymasz ograniczoną zdolność prawną i po jakim czasie będziesz mógł liczyć na jej rozszerzenie.

Różnice pomiędzy osobą fizyczną i prawną

Prawo cywilne wyróżnia dwie jednostki. Osoby fizyczne i prawne. Osoba fizyczna, nie ma konkretnej definicji, ale prawnie uważa się, że jest nią każdy człowiek od momentu urodzenia do śmierci. Osobie fizycznej i prawnej nadawane jest prawo do zdolności prawnej. Ta pierwsza dopiero w momencie ukończenia 13 lat nabywa ograniczoną zdolność do podejmowania czynności prawnych. Wcześniej taką jednostkę reprezentuje rodzic, opiekun lub kurator. W wieku 18 lat osiąga się pełną zdolność. Miano osoby prawnej jest zdefiniowane i zarezerwowane dla Skarbu Państwa oraz wybranych jednostek, którym nadano osobowość prawną. Są nimi: spółki kapitałowe, banki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, uczelnie wyższe, kościoły, stowarzyszenia, związki zawodowe, partie polityczne. Osoby prawne zyskują zdolność do podejmowania czynności prawnej w momencie wpisu do właściwego rejestru. Reprezentowane są przez organy, w których zasiadają ludzie. Ich działalność opiera się na konkretnych umowach, statutach, aktach założycielskich oraz innych porozumieniach i aktach rangi ustawowej.

Osoba prawna i fizyczna - główne różnice

Jak podpowiada specjalista z firmy Anna Pisarek Biuro Rachunkowe, główną różnicą między osobą prawną, a fizyczną jest ich oznaczenie. Tą pierwsza charakteryzuje jej imię i nazwisko, tą drugą siedziba i nazwa. Osoba prawna nie może pozbyć się swoich praw, nie można też ich ograniczyć. Ma zawsze pełną zdolność do czynności prawnych, w przypadku osoby fizycznej, prawa mogą zostać odebrane lub ograniczone. Okazuje się również, że osoba fizyczna ma więcej praw cywilnych. Może np. być spadkobiercą lub sporządzić testament. Osoba fizyczna traci swoje prawa w momencie śmierci lub uznania za zmarłą, a prawna w chwili wykreślenia z rejestru.

Istota osoby prawnej i fizycznej uregulowana jest ustawą. Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów znajdziesz je w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.


Opracowanie:

Podziel się