Artykuł sponsorowany Optymalna forma opodatkowania przedsiębiorstw – możliwości

Optymalna forma opodatkowania przedsiębiorstw – możliwości

Podatki są nieodłączną częścią życia każdego pracującego Polaka. O ile forma opodatkowania dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub dzieło jest dość prosta, to w przypadku przedsiębiorstw pojawia się kilka możliwości. Przedsiębiorcy nie mają pełnej dowolności, obowiązują pewne kryteria, istnieje jednak przestrzeń, gdzie podatnik może wybrać formę optymalną dla siebie.

Pełna księgowość

Jest to specyficzna forma zarezerwowana dla spółek kapitałowych prawa handlowego, czyli spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Dotyczy to też przedsiębiorców, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przekroczyły równowartość dwóch milionów euro w przeliczeniu na złotówki po kursie średnim z pierwszego roboczego dnia października roku poprzedzającego rok, w którym zacznie obowiązywać pełna księgowość. Wymienione podmioty muszą rozliczać się wyłącznie w ten sposób, a wszelkie pozostałe nie mogą tego robić. Dla innych przedsiębiorców przewidzianych jest kilka form opodatkowania. W wyborze najlepszej pomoże Twoja Księgowa.

Pełna księgowość to skomplikowana forma, która wymaga szczegółowego dokumentowania wszystkich operacji finansowych w postaci ksiąg rachunkowych, na które składają się dzienniki, księgi pomocnicze, księga główna, zestawienia obrotów i sald kont ze wszystkich ksiąg, a także inwentarz aktywów i pasywów. Ich prowadzeniem powinna zająć się wykwalifikowana księgowa.

Na koniec roku rozliczeniowego dodatkowo konieczne jest przedstawienie sprawozdania finansowego zawierającego bilans finansowy, rachunek zysków i strat, informacje wprowadzające oraz objaśnienia.Mała księgowość

Pod tym hasłem mieści się kilka form opodatkowania. Przed wyborem jednej z nich przedsiębiorca powinien przeanalizować, która z nich będzie dla niego odpowiednia. W podjęciu decyzji pomoże biuro rachunkowe.

Mała księgowość sprowadza się do dwóch głównych form, z których najczęściej korzystają małe firmy. Bardzo często sposób, w jaki rozliczają one podatki, zależy od profilu działalności. Przy opodatkowaniu według skali podatkowej lub przy podatku liniowym konieczne jest prowadzenie książki podatkowej, czyli książki przychodów i rozchodów. Alternatywą jest tu ewidencja przychodów prowadzona przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Inaczej mogą rozliczać się płatnicy podatku VAT. W ramach księgowości prowadzą oni rejestr zakupu i sprzedaży VAT, a na podstawie tego rejestru wypełniają deklarację VAT-7 lub VAT-7K – o tym decyduje fakt, czy podatnik rozlicza się miesięcznie, czy kwartalnie.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas