Materiał Partnera Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Dbałość o właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego jest jednym z istotniejszych obowiązków, spoczywających na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów. Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia bhp i ppoż. Na czym konkretnie polega ochrona przeciwpożarowa?

Szkolenie przeciwpożarowe - co to jest?

Szkolenie przeciwpożarowe pracowników to jedno z obowiązkowych szkoleń, którego organizacja spoczywa na barkach pracodawcy. Jego głównym celem jest informowanie pracowników o tym, co może powodować pożar oraz jak sobie z tym radzić, jak sprawnie podjąć ewakuację, jak opanować ogień i zminimalizować straty. Zarówno każdy pracodawca, jak i pracownik musi przejść szkolenie ppoż. Za szkolenie przeciwpożarowe pracowników odpowiada pracodawca. Z kolei o szkolenie ppoż. dla pracodawców powinni zadbać sami zainteresowani. Szkolenie zwykle wykonuje inspektor, ale może to być także specjalista ochrony przeciwpożarowej.

Zakład pracy, a ochrona przeciwpożarowa

W tworzeniu przepisów wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego należy opierać się na zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy zakład pracy musi zatwierdzić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i zaznajomić z nią wszystkich pracowników w firmie. Wszyscy użytkownicy budynku (pracownicy, oraz kadra zarządzająca i inni) muszą znać treść instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Przede wszystkim bardzo ważna jest droga ewakuacyjna, która zgodnie z przepisami powinna być odpowiednio oznakowana i ogólnie dostępna. Nie można na niej ustawiać żadnych przedmiotów uniemożliwiających przejście. Ważne są również urządzenia przeciwpożarowe, czyli głównie ogólnodostępne i sprawne gaśnice. Każdy sprzęt przeciwpożarowy wymaga oznakowania zgodnie z PN. Gaśnice, hydranty i inne urządzenia pożarowe wymagają przeglądu nie rzadziej jak raz w roku. Również występujące Ręczne ostrzegacze pożaru włączające alarm w razie powstawania pożaru i przeciwpożarowe wyłączniki prądu należy poddawać regularnym przeglądom.

Dobrowolność czy obowiązek?

Szkolenia przeciwpożarowe są obowiązkiem pracodawcy. Każdy pracodawca oraz właściciel budynku zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i tym samym zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. Przepisy te reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, zgodnie z którą pracodawca/właściciel budynku musi zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, a także ustalić, w jaki sposób postępować w przypadku pożaru, klęski żywiołowej lub innych zagrożeń występujących miejscowo. Dodatkowe informacje można także odnaleźć w aktach wykonawczych do ww. ustawy tj. rozporządzeniach ministrów spraw wewnętrznych i administracji, środowiska, gospodarki, transportu i gospodarki wodnej oraz rolnictwa i rozwoju wsi.

W panice żaden człowiek nie zachowuje się racjonalnie. To od pracodawcy zależy, czy sam pożar nie spowoduje zbyt dużych strat zarówno w ludziach, jak i strat materialnych. Stąd tak ważne jest profesjonalne przeprowadzenia szkolenia przeciwpożarowego.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas