Artykuł sponsorowany Na czym polega wstępne szkolenie BHP?

Na czym polega wstępne szkolenie BHP?

Zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy to najważniejsze kwestie dotyczące pełnienia obowiązków zawodowych na każdym stanowisku. Z tego powodu przed przystąpieniem do pracy, Kodeks pracy oraz rozporządzenie MGiP zobowiązuje pracodawców do zapewnienia nowym pracownikom wstępnego szkolenia BHP, które musi być przeprowadzone wyłącznie przez uprawnione do tego osoby. Jak przeprowadzić i jak wygląda wstępne szkolenie BHP? Wyjaśniamy.

Kto musi odbyć i jak przeprowadzić wstępne szkolenie BHP?

Wstępne szkolenie BHP dotyczy wszystkich nowo zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę, studentów odbywających praktykę studencką oraz uczniów, którzy podejmują praktyczną naukę zawodu. Natomiast w przypadku, gdy pracownik obejmuje stanowisko dotyczące identycznej pracy, jaką odbywał w poprzedniej firmie, ponowne odbycie szkolenia nie jest konieczne. W większości przypadków szkolenie jest ważne przez rok od daty jego przeprowadzenia dla pracowników, z kolei dla osób kierujących pracownikami przez okres 6 miesięcy. 

Szkolenia BHP przeprowadzane przez firmę szkoleniową BHP-Proper w Krakowie mogą odbywać się zarówno stacjonarnie w przedsiębiorstwie, które kieruje pracowników na szkolenie, jak i w siedzibie firmy organizującej kurs. Istnieje również możliwość odbycia szkolenia wstępnego BHP online, instruktażu w formie multimedialnej, a także w formie samokształcenia na podstawie przesłanych materiałów szkoleniowych.

Co obejmuje wstępne szkolenie BHP?

Szkolenie wstępne przede wszystkim polega na przekazaniu pracownikom nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych sposobów radzenia sobie z sytuacjami, z którymi osoba może mieć styczność podczas pełnienia obowiązków służbowych. Pierwsza część kursu to instruktaż ogólny, podczas którego szkoleniowcy zapoznają pracowników z przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, z regulaminem pracy w konkretnej firmie oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy i przepisami przeciwpożarowymi.

Druga część wstępnego szkolenia BHP to instruktaż stanowiskowy, którego celem jest zaznajomienie pracownika ze specyfiką pracy obejmowanego przez niego stanowiska. Między innymi osoby prowadzące szkolenie informują uczestników o zagrożeniach związanych z wykonywanym zawodem oraz o skutecznych metodach ochrony przed potencjalnymi niebezpiecznymi wydarzeniami. Co więcej, szkoleniowcy udzielają pracownikom instrukcji na temat tego, jak obsługiwać sprzęt niezbędny w ich pracy, co w głównej mierze ma na celu kształtowanie bezpiecznego realizowania zadań zawodowych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas