Materiał Partnera Kiedy warto przeprowadzić audyt księgowy?

Kiedy warto przeprowadzić audyt księgowy?

Chyba żadnemu właścicielowi firmy nie trzeba przypominać, jak ważne jest poprawne prowadzenie dokumentacji finansowej. Pozwala uniknąć to dotkliwych konsekwencji ze strony fiskusa związanych z różnego rodzaju nieprawidłowościami. Jednak odpowiednio sporządzona dokumentacja i umiejętnie rozliczane podatki wpływają na kondycję oraz rentowność firmy. Dlatego też warto zdecydować się na skorzystanie z usługi, jaką jest audyt księgowy.

Audyt księgowy – co to takiego?

Istnieją dwie metody przeprowadzenia audytu księgowego w firmie. Pierwsza z nich to tak zwany audyt wewnętrzny, którym zajmują się pracownicy zatrudnieni w danym przedsiębiorstwie. Można jednak zdecydować się na jego inną formę pozwalającą na obiektywne ocenienie prowadzenia księgowości w firmie. Jest nią audyt zewnętrzny.

Audytor z zewnętrznej firmy skrupulatnie sprawdza całą udostępnioną mu dokumentację. Dzięki temu właściciel firmy dowiaduje się, czy jest ona prowadzona prawidłowo, czy też znajdują się w niej nieścisłości. Audyt pozwala zatem na skorygowanie błędów, uzupełnienie braków i wprowadzenie poprawek, jeżeli wymaga tego sytuacja.

Przeprowadzenie audytu kończy się sporządzeniem raportu. Jest to zestawienie szczegółowych informacji o dokonanej analizie dokumentacji. W raporcie takim znajdują się także zalecenia, jakich błędów należy unikać.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że audyt zewnętrzny nie jest kontrolą, która może skończyć się nałożeniem kar czy sankcji. Zadaniem audytora jest wykrycie błędów, nieścisłości, aby uchronić przed nimi właściciela firmy. Natomiast sporządzony przez specjalistę raport może pozwolić na uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości i zminimalizowanie ryzyka konsekwencji ze strony urzędu skarbowego” – wyjaśnia specjalistka z Biura Doradztwa Podatkowego L.Sarneckiej.

W jakiej sytuacji warto przeprowadzić audyt księgowy?

Audyt księgowy warto przeprowadzić zawsze wtedy, kiedy istnieje najmniejsze podejrzenie błędów w prowadzeniu dokumentacji. Jest to szczególnie ważne, jeżeli firma spodziewa się kontroli zewnętrznej przez organy państwowe. Trzeba przy tym zaznaczyć, że kontrole takie są zwykle bardzo dokładne i surowe, a wszelkie nieścisłości w prowadzeniu księgowości mogą skutkować nałożeniem kar finansowych.

Oprócz tego audyt księgowy jest wskazany wtedy, gdy właściciela firmy czeka podjęcie ważnych decyzji biznesowych czy wprowadzenie zmian. Tylko dokumentacja, która jest prowadzona bezbłędnie, daje pełen, obiektywny obraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wiarygodne dane to podstawa do tego, aby planować strategię finansową i podejmować najlepsze decyzje.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas