Materiał Partnera Jak prawidłowo prowadzić ewidencję przychodów?

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję przychodów?

Prowadzenie ewidencji przychodu jest obowiązkowe dla podatników, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wzór oraz szczegółowe zasady są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. Nr 219 poz. 1836 z późn. zm.). Przyjrzyjmy się im bliżej i sprawdźmy, jak prawidłowo prowadzić ewidencję przychodów.

Stawki ryczałtowe

Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może skorzystać pewna grupa przedsiębiorców. W zależności od zawodu, jaki wykonują, rozliczają się według jednej ze stop oprocentowania w ryczałcie:

  • 3% - najmniejszą stawkę płacą prowadzący działalność gastronomiczną, usługową oraz usługową związaną z produkcją zwierząt.
  • 5,5% - tyle ryczałtu płacą pracujący w branży budowlanej lub działalności wytwórczej.
  • 8,5% - taką wartość muszą zapłacić osoby świadczące usługi przedszkolne, zawiązane z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych, a także przedsiębiorcy zajmujący się zwalczaniem i zapobieganiem pożarów.
  • 17% - tyle płacą osoby zajmujący się sprzedażą samochodów, motocykli, furgonetek oraz części samochodowych i akcesoriów do nich oraz oferujący usługi związane z zakwaterowaniem, wydawaniem pakietów gier komputerowych czy specjalistycznego oprogramowania. Kwota ta dotyczy także agencji pracy tymczasowej.
  • 20% - najwięcej płacą przedstawiciele wolnych zawodów.

Warto w tym miejscu dodać, że przy ryczałcie obowiązuje limit obrotów, który wynosi w 2017 roku 250 000 Euro. Po jego przekroczeniu nie będzie możliwe płacenie podatku w ryczałcie.

Zasady rozliczania się z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji w sposób:

  • rzetelny – zapisy zgodne ze stanem rzeczywistym,
  • niewadliwy – zapisy zgodne z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi.

Ewidencję przychodów najlepiej prowadzić w tabeli przypominającej tabelę w KPiR. Można to robić ręcznie lub komputerowo – na rynku dostępnych jest wiele programów ułatwiających prowadzenie ewidencji. Najważniejszą zasadą jest zapisywanie przychodów w porządku chronologicznym, nie później niż do 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Trzeba również pamiętać o tym, że przedsiębiorca prowadzący ewidencję osobiście nie jest zobowiązany do informowania o tym urzędu skarbowego. Inaczej jest w przypadku powierzenia tej czynności firmie zewnętrznej. Wtedy należy zgłosić ten fakt w ciągu 7 dni od zawarcia umowy z biurem rachunkowym lub księgową za pomocą druku CEIDG-1wyjaśnia właścicielka Biura Księgowego Bilans z Wejherowa.

Podziel się