Materiał Partnera Jak poprawnie przygotować PIT-11 dla pracownika?

Jak poprawnie przygotować PIT-11 dla pracownika?

Z końcem roku podatkowego pracodawcy muszą przygotować zeznania podatkowe, czyli dokumenty PIT-11 dla swoich pracowników oraz urzędu skarbowego. To ważne deklaracje zwłaszcza z punktu widzenia osób zatrudnionych w firmach, dlatego należy szczególną uwagę poświęcić umieszczanym w nich danym. O czym warto zatem pamiętać, przygotowując takie rozliczenia?

Czym jest deklaracja podatkowa PIT-11?

Każdy pracodawca jest zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Innymi słowy, musi on opodatkować wypłacane wynagrodzenie i w imieniu zatrudnionych osób – bez względu na rodzaj umowy – odprowadzić wyliczoną należność do urzędu skarbowego. To między innymi właśnie informacja o wysokości pobranych zaliczek musi znaleźć się w rocznej deklaracji podatkowej PIT-11. Ponadto dokument zawiera dane dotyczące chociażby wysokości przychodów z kosztami uzyskania, wysokości dochodów oraz składek odprowadzanych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wszystkie wymienione informacje służą bowiem odbiorcy deklaracji do rozliczenia się z urzędem skarbowym, czyli wypełnienia deklaracji PIT-36 lub PIT-37, co bez PIT-11 nie jest tak naprawdę możliwe.

Oznacza to zatem, że pracodawca ma obowiązek wydać dokument każdej zatrudnionej w poprzednim roku podatkowym osobie do ostatniego dnia lutego. Powinna otrzymać go bezpośrednio do rąk własnych lub listownie, ewentualnie, jeśli wyrazi wcześniej zgodę, drogą elektroniczną. Podmiot sporządzający deklarację natomiast musi dostarczyć go do urzędu skarbowego do ostatniego dnia stycznia. Co należy wziąć pod uwagę, przygotowując PIT-11 nawet dla jednej zatrudnionej osoby?

Jak uniknąć błędów w wypełnianiu PIT-11?

Jak zostało już wspomniane, dokument stanowi podstawę do rozliczenia się pracownika lub zleceniobiorcy z urzędem skarbowym. Stąd też bardzo ważne jest dopilnowanie poprawności zamieszczanych na druku danych, zarówno danych osobowych podatnika, jak i tych związanych z przychodem, dochodem, składkami oraz zaliczkami. Większość błędów wynika z reguły z niedopatrzenia lub nieznajomości aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych. Łatwo ich jednak uniknąć zlecając przygotowanie rocznej deklaracji podatkowej na przykład księgowych z biura rachunkowego Abacus w Warszawie.

Prawidłowo rozliczony i złożony PIT nie będzie wiązał się z koniecznością składania korekt lub w skrajnych przypadkach nałożeniem kary finansowej na pracodawcę. Do najczęstszych pomyłek można zaliczyć na przykład nieprawidłowe wykazanie wypłacanych należności na przełomie roku czy nawet tak prozaiczną rzecz, jak brak podpisu osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu. Na koniec należy zaznaczyć, że deklarację sporządza się w trzech egzemplarzach: dla urzędu skarbowego, dla pracownika oraz dla pracodawcy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas