Materiał Partnera Hałas w środowisku pracy, a BHP

Hałas w środowisku pracy, a BHP

Długotrwały hałas w środowisku pracy może powodować bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Skutki przebywania w nadmiernym hałasie to nie tylko uszkodzenie, ale nawet całkowita utrata słuchu. Hałas może również przyczyniać się do zmiany całego układu nerwowego, zakłócenia czynności wzroku, a nawet obniżenie precyzyjności ruchów i wydolności fizyczno-psychicznej.

Wpływ natężenia hałasu na efektywność wykonywanej pracy

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku pracy określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r., w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy nie powinien przekraczać wartości 85 dB. Maksymalny poziom dźwięku A nie powinien przekraczać wartości 115 dB, szczytowy poziom dźwięku C nie powinien przekraczać wartości 135 dB. 

Każdy właściciel firmy musi zdawać sobie sprawę z tego, że hałas w środowisku pracy jest uznany jako czynnik szkodliwy. Przebywanie w miejscu o nadmiernym hałasie powoduje zmęczenie, gorsze przyswajanie wiedzy, trudność z zachowaniem koncentracji, drażliwość oraz zawroty głowy. Każdy z symptomów w dużym stopniu wpływa na obniżenie efektywności pracowników.

Dlaczego należy stosować się do zaleceń dotyczących BHP?

Nadmierny hałas może trwale wpłynąć na zdrowie w negatywny sposób. Zmniejsza się wówczas wydolność psychiczna, precyzja ruchów, zakłóceniu ulega wzrok. Właśnie z tego względu hałas występujący w środowisku pracy należy bezwzględnie mierzyć, zwłaszcza w przypadku gdy podejrzewa się, że jego poziom może być szkodliwy.

Jak mówi pracownik SBB Laboratorium Badań i Ekspertyz oferującego wykonywanie pomiarów poziomu hałasu w środowisku pracy: Funkcjonuje kilka metod, które pozwalają zabezpieczyć się przed hałasem. Jedną z nich jest wyciszenie źródła dźwięku oraz dodatkowo pracownicy powinni być również wyposażeni w środki ochrony indywidualnej  m.in. słuchawki.

Decydując się na przeprowadzenie badania poziomu hałasu, zaleca się korzystanie wyłącznie z akredytowanych laboratoriów. Nowoczesny sprzęt pomiarowo – badawczy oraz doświadczony personel Laboratorium to gwarancja rzetelnie wykonanego pomiaru.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas