Materiał Partnera Dofinansowanie z PFRON dla przedsiębiorstw

Dofinansowanie z PFRON dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają w swoich firmach osoby niepełnosprawne, mogą starać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie takie wypłacane jest co miesiąc i doliczane do wypłaty pracownika. Jednak, aby skorzystać z tej możliwości, przedsiębiorstwo musi spełnić pewne istotne warunki. Dowiedz się, komu przysługuje wsparcie PFRON.

Dofinansowanie z PFRON dla pracownika

Przedsiębiorca, który planuje starać się o dofinansowanie ze strony PFRON, musi być świadomy, jakie należy spełnić, aby kwalifikować się do jego uzyskania. Możliwość wnioskowania mają przede wszystkim zakłady pracy chronionej. Dofinansowanie przysługuje także pracodawcom, którzy zatrudniają co najmniej dwudziestu pięciu pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar pracy, a przy tym nie mniej niż 6% zatrudnionych to osoby niepełnosprawne. Ponadto przedsiębiorstwo:

  • nie ma zaległych zobowiązań wobec PFRON przekraczających kwotę 100 złotych;
  • nie jest objęte obowiązkiem zwrotu pomocy, który wynika z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej;
  • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów unijnych przepisów o udzielaniu pomocy publicznej.

Comiesięczne dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcy na niepełnosprawnych pracowników posiadających właściwe orzeczenie zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest też rejestracja pracownika w ewidencji PFRON. Musi to być przy tym osoba zatrudniona zgodnie z prawem, której nie przysługuje prawo do emerytury – z wyjątkiem pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którym ono przysługuje.

Dofinansowanie z PFRON dla przedsiębiorcy

Na jednorazową pomoc ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą liczyć osoby niepełnosprawne, planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest pod względem przewidywanych efektów ekonomicznych, popytu i podaży na planowaną działalność, kalkulacji wydatków na uruchomienie działalności, uprawnień oraz kwalifikacji wnioskodawcy. Ponadto istotne są jego środki własne, a także środki PFRON przeznaczone na ten cel.

Dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, przedsiębiorca może zarejestrować swoja działalność. Musi ją też utrzymać przez dwadzieścia cztery miesiące, a złamanie zasad umowy o dofinansowanie może skutkować cofnięciem dotacji i koniecznością zapłaty odsetek.

W obu przypadkach – dofinansowania na pracownika oraz na planowaną działalność osoby niepełnosprawnej – konieczne jest rozliczenie przyznanych funduszy w zeznaniu podatkowym. Przedsiębiorcy powinni wybrać biuro rachunkowe, które ma doświadczenie w tych kwestiach, takie jak krakowska firma Notax. Zarządzanie otrzymanymi ta droga dotacjami wiąże się z licznymi formalnościami – między innymi z obowiązkowym przekazaniem funduszy pracownikowi. Pamiętać należy również o dodatkowych zobowiązaniach płynących z otrzymania dofinansowania z PFRON. Jednym z nich jest obowiązek składania informacji o pomocy publicznej dotyczący pracodawców prowadzących działalność gospodarczą.

Opracowanie:

Podziel się