Materiał Partnera
Czym są usługi atestacyjne?

Czym są usługi atestacyjne?

Do zadań biegłych rewidentów należą czynności związane z tzw. rewizją finansową, a także z usługami atestacyjnymi. Usługi atestacyjne dotyczą działań zarządczo-kontrolnych, których celem jest m.in. przygotowanie informacji jakościowych oraz ilościowych całościowego funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Pozwala to na wdrożenie nowych strategii, które mogą przyczynić się np. do usprawnienia wszystkich ruchów gospodarczych podmiotu.

Kto świadczy usługi atestacyjne?

Usługi atestacyjne dla różnych podmiotów instytucjonalnych świadczą uprawnieni i certyfikowani biegli rewidenci. Jest ich w Polsce stosunkowo niewielu, dlatego firmy audytorskie są dzisiaj bardzo cenione przez wielu przedsiębiorców. To one bowiem oprócz szerokich usług atestacyjnych, podejmują się rewizji finansowej, do której zalicza się między innymi badanie sprawozdań finansowych różnych podmiotów (spółek prawa handlowego, działalności osób fizycznych i innych podmiotów). Warto przy tym wiedzieć, że każde działanie biegłego rewidenta musi być bezstronne, obiektywne, skrupulatne, a także, co jest bardzo ważne utajone – korzystające z usług audytorskich firmy mogą liczyć na pełną anonimowość i brak rozpowszechniania informacji na temat swojej działalności. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy wymagają usprawnienia procesów zarządczych i finansowych w swoich ośrodkach, powinni zatem zgłaszać się do takich specjalistów, jak np. Beata Kucińska – prowadzi ona renomowaną firmę audytorską Audyt Partner.

Na co składają się usługi atestacyjne?

Usługi atestacyjne świadczone przez firmy audytorskie zatrudniające biegłych rewidentów związane są z szeregiem działań dotyczących kondycji finansowej, zarządczej oraz logistycznej firmy. Mowa tutaj np. o badaniu sprawozdania finansowego oraz działalności spółki na żądanie wspólnika, badaniu sprawozdania założycieli spółek komandytowo-akcyjnych, wycenie spółek, czy też o audytach projektów oraz programów unijnych wykorzystywanych w danym przedsiębiorstwie. Ważną częścią usług atestacyjnych jest również badanie planów przekształcenia, a także kontrola funkcjonowania przyjętych w danej organizacji zasad księgowości i rachunkowości. Warto wiedzieć, że różnego rodzaju analizy oraz raporty biegłych rewidentów pozwalają zarządom firm, na wdrożenie odpowiednich działań naprawczych. Opracowywane z ekspertami finansowymi strategie modernizacji danych procesów funkcjonowania przedsiębiorstwa pozwalają między innymi na uszczelnienie ustroju podatkowego, polepszenie finansów, czy też na wprowadzenie działań pozwalających na uzyskanie statusu branżowego lidera. Dzisiaj bowiem firmy korzystające z pomocy biegłych rewidentów bardzo szybko ewoluują, podnosząc swoje kompetencje, standardy, technologię czy zyski.

Opracowanie:

Podziel się