Materiał Partnera Czym są instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

Czym są instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to ważny element systemu BHP i ppoż. dla określonego budynku, zakładu pracy, osiedla mieszkaniowego czy też placu budowy. Tego typu opracowania dzielone są na dwa rodzaje. Pierwszym jest wielostronicowa instrukcja ppoż., która jest ważną częścią dokumentacji danej firmy czy zarządcy nieruchomości. Drugi rodzaj to krótka i zrozumiała dla każdego instrukcja w formie tablic, z których treścią może zapoznać się każdy przechodzień czy użytkownik danej przestrzeni.

Szczegółowa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Każdy budynek, plac budowy i zespół obiektów budowlanych musi mieć przygotowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. W wersji obszernej dokumentacji czy to firmowej, czy też wymaganej do posiadania przez właściciela nieruchomości, taka instrukcja składa się na wielostronicowe opisy z dodatkowymi załącznikami. Całe opracowanie musi zatem zawierać:

  • informacje wstępne z celem opracowania, charakterystyką pożarową obiektu oraz z wyznaczonymi podstawami prawnymi;
  • opis wymaganych urządzeń i akcesoriów przeciwpożarowych, w tym gaśnic;
  • opracowane schematy działania na wypadek pożaru;
  • wyznaczone sposoby skutecznej organizacji ewakuacji;
  • wyznaczone zadania i obowiązki dla określonych podmiotów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (np. zadania i obowiązki ppoż. właściciela budynku; zadania i obowiązki ppoż. portiera; zadania i obowiązki ppoż. personelu sprzątającego i pracowników);
  • plany obiektu i terenu wokół;
  • elementy dodatkowe wynikające z typu przedmiotu objętego instrukcją ppoż. (np. sposoby zapoznania się zatrudnionych pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej w magazynie).

Instrukcja przeciwpożarowa ogólna

Prócz szczegółowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, na placach budowy, w obiektach publicznych, w większych obiektach mieszkalnych, w sklepach, w zakładach pracy i w biurowcach ważne są także ogólnie instrukcje przeciwpożarowe. Są one tworzone w formie specjalnych tablic umieszczanych w dobrze widocznych miejscach. Takie instrukcje muszą być opisane w prosty i zrozumiały dla każdego sposób. Ważne jest to, by umieszczone informacje były konkretne i łatwe do zapamiętania. W takiej instrukcji m.in. umieszcza się wskazówki o sposobach użytkowania sprzętu gaśniczego, a także instrukcje dotyczące postępowania w razie wykrycia pożaru – zawiadomienie odpowiednich służb, przeciwdziałanie pożarowi oraz ewakuacja.

Podkreślić warto, że na rynku – często w sklepach z artykułami BHP – dostępne są instrukcje przeciwpożarowe ogólne w uniwersalnej formie. Lepiej jednak unikać tego typu opracowań i stawiać na zindywidualizowane instrukcje tworzone dla danego obiektu przez zespół specjalistów po wcześniejszym audycie ppoż. To oferuje pracownia DAKO BHP, która instrukcje bezpieczeństwa pożarowego przygotowuje dla różnych klientów biznesowych oraz publicznych np. dla zarządców biurowców, magazynów, zakładów przemysłowych, urzędów i obiektów użyteczności publicznej, a także dla hoteli, plac budowy czy dla deweloperów tworzących modne osiedla mieszkaniowe. 

Opracowanie:

Dako - Bhp Damian Szymanek

Kleszczów , Krótka 1A

Podziel się