Materiał Partnera Czym są deklaracje Intrastat?

Czym są deklaracje Intrastat?

Deklaracje Intrastat muszą wypełnić przedsiębiorcy, których obroty z państwami członkowskimi Unii Europejskiej przekroczyły w ubiegłym roku sprawozdawczym i przekroczą w tym roku statystycznym próg podstawowy o wartości 3.000.000 zł w przywozie lub 2.000.000 zł w wywozie. Jednak obowiązuje ich podanie tylko części danych. Natomiast podmioty, które w poprzednim roku sprawozdawczym lub w tym roku sprawozdawczym przekroczą statyczny próg szczegółowy o wartość 50.000.000 zł w przywozie, lub 93.000.000 zł w wywozie, nie ominie konieczność uzupełnienia całej deklaracji. Są to dane obecnie obowiązujące. Pamiętajmy, że zmieniają się one w każdym roku podatkowym i ogłasza je Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Kilka słów o samym systemie Intrastat

Jest to system statystyczny, który pozwala na zebranie danych oraz ustalenie poziomu transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zadaniem przedsiębiorców handlujących z podmiotami gospodarczymi w Unii Europejskiej jest wykazywanie tych informacji przy użyciu deklaracji Intrastat-Wywóz i deklaracji Intrastat-Przywóz.

Czy można upoważnić osobę trzecią do składania deklaracji Intrastat?

Każdy właściciel firmy ma prawo do upoważnienia osoby trzeciej do składania deklaracji Intrastat. Może to być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej i robi to dzięki posiadaniu stosownych dokumentów np. pracownik Agencji Celnej Hause. Jednak żeby było to możliwe, to upoważnienie musi zostać sporządzone w formie pisemnej. Niestety, umowa słowna, w tym przypadku nie będzie wystarczająca.

Progi podstawowe i szczegółowe

Żeby dobrze zrozumieć cały proces składania deklaracji, należy wiedzieć, czym różnią się progi podstawowe od szczegółowych. Te pierwsze obejmują ogólne dane o transakcjach i należą do nich: okres sprawozdawczy; typ deklaracji; kod izby celnej, do której trafi dokumentacja Intrastat; informacje o odbiorcy przewozu i nadawcy wywozu; personalia przedstawiciela; łączna suma fakturowa w polskiej walucie; całkowita liczba pozycji i jej numer; opis towaru; kody krajów, rodzaju transakcji i towarów; wartość statystyczna w złotówkach masa netto; ilość w uzupełniającej jednostce miary oraz informacje o wypełniającym. Natomiast jeżeli przekroczymy progi szczegółowe, to jesteśmy zobowiązani do wypełnienia wszystkich wyżej wymienionych pozycji i nie tylko. Dodatkowo musimy podać dane dotyczące: łącznej wartości statystycznej w polskiej walucie, kodów warunków dostawy i rodzaju transportu oraz wartości statystycznej w złotówkach.

Jak należy składać deklaracje Intrastat?

W Polsce mamy dwie możliwości składania deklaracji Intrastat do Izby Celnej w Szczecinie. Możemy to zrobić w formie elektronicznej lub papierowej, przy użyciu specjalnych formularzy. Jeżeli nie dopełnimy tego obowiązku lub zrobimy to w sposób niewłaściwy, otrzymamy trzy upomnienia. Gdy one nie pomogą, to musimy liczyć się z nałożeniem na nas kary pieniężnej w wysokości trzech tysięcy złotych, za każdy miesiąc. Dlatego, chcąc ich uniknąć, warto pamiętać o wypełnianiu dokumentacji lub zostawić to zadanie specjalistom.

Opracowanie:

Hause. Agencja celna. Jacek Borowski

Wrocław , Legnicka 52

Podziel się