Materiał Partnera Czym kierować się przy wyborze biura rachunkowego?

Czym kierować się przy wyborze biura rachunkowego?

Wybierając biuro rachunkowe, powinniśmy sprawdzić opinie i ofertę firmy. Ponadto upewnijmy się, czy biuro ma uprawnienia wydane przez Ministerstwo Finansów, ubezpieczenie OC na wypadek błędów w księgach rachunkowych. Warto też wiedzieć jakie doświadczenie mają pracownicy firmy, której chcemy powierzyć sprawy finansowe swojego przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto zdecydować się na biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe świadczy obsługę dla firm w zakresie księgowości, kadr i płac. W przypadku małych i średnich firm bardziej opłacalne jest podpisanie umowy z biurem na prowadzenie dokumentacji niż zatrudnianie pracowników na etat. Dobra księgowa ceni swoją pracę, więc oczekuje odpowiedniego wynagrodzenia. Jeśli zatrudniamy pracowników, musimy przyjąć przynajmniej dwie osoby do spraw kadrowo-płacowych. Oprócz wynagrodzenia należy przygotować miejsca pracy, więc i sprzęt z oprogramowaniem, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Podpisując umowę z biurem, odchodzą nam powyższe problemy. Biuro rachunkowe zatrudnia doświadczonych pracowników, którzy doskonale znają przepisy, więc możemy im zaufać.

Jakie usługi oferuje biuro rachunkowe?

Biura rachunkowe zajmują się księgowaniem dokumentów sprzedażowych i zakupowych i kontrolą przepływów finansowych. Nie jest to tylko księgowość, ale profesjonalne doradztwo w zakresie finansów i podatków. Ponadto mogą przejąć prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, w pełnym zakresie. Wiele biur rachunkowych, jak biuro rachunkowe Patrycja Stankiewicz, wykonuje zadania jak np.:

  • wyliczanie zaliczek, kwot, rozliczeń podatku dochodowego oraz sporządzanie i składanie deklaracji z tytułu tego podatku (PIT, CIT). Przygotowuje także przelewy z tytułu tego podatku,
  • sporządza PIT 11 i PIT 40 – roczne informacje dla celów podatkowych,
  • prowadzi ewidencję dla celów podatku VAT,
  •  rozlicza podatek VAT – wylicza zaliczki, kwoty, rozliczenia podatku VAT. Sporządza i składa deklaracje z tytułu podatku VAT. Przygotowuje przelewy z tytułu tego podatku,
  • prowadzi ewidencję środków trwałych, tabelę amortyzacji, wyposażenia,
  • ocenia dokumenty odebrane od Klienta pod kątem prawidłowości zarówno pod względem formalnym, jak i rachunkowym. W przypadku stwierdzenia wadliwości w odebranej dokumentacji natychmiast informuje od tym Klienta,

Przechowuje dokumentację finansowo – księgową Klientów i kontaktuje się z urzędami i innymi instytucjami w sprawach objętych umową oraz sporządza sprawozdania do GUS-u.

Na czym polega księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona jest najprostszą formą rozliczeń. Możemy dokładnie obliczyć, jaki podatek musimy zapłacić do fiskusa. Profesjonalne biuro rachunkowe doradzi nam klientom, zależnie od prowadzonego biznesu, jaka jest najlepsza metoda rozliczania. Dla małych i średnich firm może być nią karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany oraz karta przychodów i rozchodów. Prowadzenie uproszczonej księgowości jest zdecydowanie tańsze od pełnej księgowości. Jeśli mamy niewielką ilość operacji finansowych, warto zdecydować się na tę formę rachunkowości. W wypadku małych firm jest wystarczająca.

Na czym polega pełna księgowość?

Nie zawsze jest możliwe, korzystanie z uproszczonej księgowości, ponieważ w momencie przekroczenia rocznego przychodu w kwocie dwóch milionów euro, jesteśmy zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości. Ta forma rozliczeń wymaga także sporządzania regularnych sprawozdań finansowych i ewidencji środków trwałych oraz magazynowych. Pełna księgowość oparta jest o księgi rachunkowe, które składają się z: dziennika, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych — ewidencji analitycznej, zestawienia obrotów i sald głównej księgi i kont ksiąg pomocniczych oraz wykazu składników aktywów i pasywów. Prowadzenie księgowości pełnej jest najbardziej złożonym i skomplikowanym systemem księgowania.

Opracowanie:

Biuro rachunkowe Patrycja Stankiewicz

Wodzisław Śląski , Czarnieckiego 90 f

Podziel się