Materiał Partnera Czym jest i do czego służy spektrofotometr?

Czym jest i do czego służy spektrofotometr?

Spektrofotometr to urządzenie, które należy do sprzętów laboratoryjnych, a jego zadanie polega na mierzeniu ilości światła, jaką absorbuje próbka. Za pomocą spektrofotometru można oznaczyć obecność i stężenie znajdującej się w próbce substancji. Spektrofotometria powszechnie stosowana jest w pracach laboratoryjnych, wykonywanych przede wszystkim przez biologów i chemików.

Na jakiej zasadzie działa spektrofotometr?

Działanie tego urządzenia opiera się na przeprowadzaniu analizy widma światła, które powstaje w wyniku oddziaływania różnego rodzaju promieniowania na substancję znajdującą się w próbce. Wiązka światła przechodzi przez pryzmat lub siatkę dyfrakcyjną. Właściwie dobrana długość fal przepuszczana jest przez szczelinę, a światło przenika przez próbkę w kuwecie, a następie pada na detektor. Dzięki temu procesowi możliwy jest spektrometryczny zapis badanej w laboratorium substancji.

Metoda spektrofotometryczna służy do oznaczania obecności i stężenia substancji i polega na ilościowym pomiarze światła odbitego lub jego transformacji, jaka się odbywa przez próbkę. Podczas tego typu badań wykorzystywane są przejścia energetyczne, jakie zachodzą w cząsteczkach poddawanych analizom substancji. Przejścia te wchłaniane są przez promieniowanie elektromagnetyczne, a same analizy przeprowadzane są przy zastosowaniu różnego rodzaju promieniowania.

Wyżej wspomniany proces może zachodzić zarówno w świetle widzialnym, jak i ultrafioletowym czy podczerwonym. Taka różnorodność promieniowania pozwala wykorzystywać spektrofotometr do badania wielu substancji organicznych i nieorganicznych. Odpowiedni zakres promieniowania może wywołać zmiany poziomów energetycznych i ich przejścia elektronowe na poziomy o wyższej energii, co z kolei sprawia, że związki organiczne, a także wybrane związki nieorganiczne są dużo bardziej wyraźne i możliwe do wyodrębnienia.

Zastosowanie spektrofotometru

Urządzenie to wykorzystywane jest między innymi w laboratoriach naukowych, w których przeprowadza się identyfikację materiałów biologicznych oraz dioksyn. Spektrofotometry stosowane są także podczas badań farmaceutycznych i medycznych. Pomagają w tworzeniu leków i diagnozowaniu różnego rodzaju chorób, a w tym nowotworów, miażdżycy czy choroby Alzheimera i Parkinsona. Badania metodą spektrofotometryczną przeprowadzają również pracownicy laboratoriów diagnostycznych i chemicznych. Nowoczesne spektrofotometry, oferowane przez sprawdzonych dostawców sprzętu laboratoryjnego takich jak UniMarket, pozwalają na szybką analizę widma światła i nie prowadzą do zniszczenia próbek z badaną substancją. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas