Artykuł sponsorowany Co obejmuje obsługa kadrowo płacowa?

Co obejmuje obsługa kadrowo płacowa?

Formalności związane z działalnością biznesową kojarzą się głównie z koniecznością prowadzenia księgowości w odpowiedniej formie oraz naliczania i odprowadzania zobowiązań podatkowych z tytułu VAT-u, a także PIT-u lub CIT-u. Powinności przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników, obejmują jednak również obsługę kadrową oraz płacową. W większości przypadków niezbędne czynności w tym obszarze wykonuje wybrane biuro rachunkowe.

Jaki jest zakres obsługi płacowej?

Każda firma zatrudniająca pracowników na umowie o pracę lub umowach cywilno-prawnych musi dopełnić formalności wynikających nie tylko z niezbędnego do rozliczenia się przygotowywania list płac oraz prawidłowego naliczanie wynagrodzeń, według obowiązującego w firmie systemu, ale także odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Odpowiednie zestawienie wszystkich składników będzie zwykle wymagało m.in. uwzględnienia prowizji, premii czy zaliczek, a także wcześniejszego ewidencjonowania czasu pracy. Równie istotne okaże się rozliczenie urlopów czy zwolnień lekarskich. W ramach rozliczeń płacowych konieczne jest też zajęcie się dokumentacją na potrzeby ZUS. Będzie to sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS, a także raportów np. związanych z obsługą wypłacanych pracownikom zasiłków. Szczególne znacznie ma jednak rzetelne i terminowe naliczanie składek oraz obciążeń na FP, FGŚP. Ze względu na stopnień skomplikowania takich rozliczeń oraz niezbędne nakłady pracy są one zwykle zlecane firmie, specjalizującej się w obsłudze kadrowo płacowej. W Poznaniu usługi związane z zajmowaniem się tym obszarem oferuje Biuro Rachunkowe Renata Pempera, prowadzące całościowe rozliczenia dla firm.

Co składa się na obsługę kadrową?

Wśród podstawowych zadań związanych z obsługą kadrową znajdzie się prowadzenie akt osobowych pracowników. Zawierają one całą potrzebną dokumentację – m.in. świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia, zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku czy dokumentację SANEPID-u, a ponadto potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniach BHP i ppoż. Są w nich również umowy o pracę i umowy cywilno-prawne. Dobrą ofertę obsługi kadrowo-płacowej przedstawia Biuro Rachunkowe Renata Pempera z Poznania, zajmujące się też księgowością pełną oraz uproszczoną.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas