Materiał Partnera Cechy charakterystyczne audytu finansowego

Cechy charakterystyczne audytu finansowego

Audyt finansowy w firmie to działanie mające na celu wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości i wskazanie właścicielom przedsiębiorstwa obszarów, na które powinni zwrócić szczególna uwagę. Brzmi to bardzo prosto. Niemniej jednak audyt finansowy wymaga wielkiego zaangażowania osób, które go przeprowadzają. W dzisiejszym artykule przedstawimy cechy charakterystyczne jakimi powinien się wyróżniać audyt finansowy w firmie.

Duża odpowiedzialność

Mówiąc o audycie finansowym należy podkreślić, jak wielka odpowiedzialność ciąży na biegłych rewidentach, którzy prowadzą wszystkie czynności związane z audytem w firmie. Przecież sprawnie i rzetelnie przeprowadzony audyt może stanowić dla firmy swoiste koło ratunkowe. Negatywne postrzeganie całej procedury jest zupełnie nieuzasadnione. Audyt ma na celu pomóc firmie w naprawie finansów wskazując błędy i zaniedbania w tym obszarze.

Cechy skutecznego audytu

Opisując audyt w telegraficznym skrócie należałoby stwierdzić, że powinien on być rzetelny, sprawnie przeprowadzony oraz szybko i trafnie oceniać badane obszary. Audyt finansów firmowych kojarzy nam się przede wszystkim z drobiazgowością. Pierwsze wyobrażenie, jakie pojawia się w naszej głowie, to osoby szczegółowo badające każdą pozycję sprawozdania finansowego w nadziei znalezienia błędu. Ta drobiazgowość ma dosyć negatywny wydźwięk. A przecież audyt finansowy ma pomagać, a nie szkodzić. W tym przypadku dużo lepszym określeniem będzie słowo „dokładność”. Dokładny audyt finansowy jest w stanie wykryć i wskazać wszelkie nieprawidłowości. Jednocześnie sama weryfikacja nie zajmie więcej czasu niż powinna.

Jeśli mówimy o dokładności, to nierozerwalnie wiąże się z nią także rzetelność. Tylko połączenie tych dwóch cech może dać satysfakcjonujące wyniki audytu. Cechą charakterystyczną działań związanych z audytem jest także umiejętność szybkiej oceny. Rewident podczas pierwszych etapów audytu musi ocenić fachowym okiem, na których elementach kontroli lub konkretnych danych może polegać.

Zrozumienie branży Klienta

Poznanie danej branży oraz potrzeb Klienta mają równie duże znaczenie jeśli chodzi o skuteczność audytu finansowego. Określenie oczekiwań Klienta oraz specyfiki branży, w której działa pozwala na usprawnienie całego procesu, ale przede wszystkim ma wpływ na zakres i charakter rekomendacji, które są wynikiem audytu. Wysnuwanie wniosków oraz formowanie wskazówek i rekomendacji wyłącznie na podstawie analizy samych liczb ma dużo mniejszą wartość aniżeli rekomendacje oparte o analizę finansów oraz specyfikę działania firmy w danej branży. Rewident poznając branżę, w jakiej działa dana firma jest w stanie wydać dużo bardziej wartościowe zalecenia, które faktycznie sprawdzą się w praktyce i będą korzystne dla funkcjonowania firmy.

Warto nadmienić, że audyt finansowy firmy to nie tylko narzędzie, które ma leczyć, ale także pomóc w zapobieganiu ewentualnym nieprawidłowościom. Współpracując z biurem Audyt Partner, które oferuje usługi audytorskie dla biznesu można liczyć na rzetelnie przeprowadzony audyt. Będzie on dostosowany do specyfiki działania danej firmy. Ponadto oprócz wskazania nieprawidłowości podpowie ścieżki naprawy, które uchronią firmę przed podobnymi problemami mogącymi wystąpić w przyszłości.

Opracowanie:

Podziel się