Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na...

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Dz.U. 2013, poz. 956 (załącznik 2) (na rok 2015 i kolejne lata budżetowe)

  • cena: 7.38 PLN
  • przelew/karta
  • cena: 11.07 PLN
  • SMS