KRS-ZK

KRS-ZK

ZMIANA – ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2015, poz 724 (załącznik 62) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

  • cena: 7.38 PLN
  • przelew/karta
  • cena: 11.07 PLN
  • SMS