Materiał Partnera
Charakterystyka pojemników do segregowania odpadów

Charakterystyka pojemników do segregowania odpadów

W Polsce wytwarza się rocznie około 11 ton odpadów komunalnych, czyli pochodzących z gospodarstw domowych. Śmieci są więc jednym z podstawowych problemów środowiskowym w kraju. Ich segregacja pozwala na usprawnienie procesu utylizacji i recyklingu odpadów nadających się do przetworzenia i ponownego wykorzystania.

Coraz większa świadomość Polaków oraz zaostrzone przepisy prawne sprawiają, że segregacja odpadów powoli staje się standardem we wszystkich domach – zauważa nasz rozmówca z PHU MiM. Aby segregacja przebiegała sprawnie i skutecznie, niezbędny jest powszechny dostęp do pojemników na poszczególne rodzaje odpadów.

Kolory pojemników do segregowania odpadów

Dla ułatwienia prawidłowego wyboru pojemnika, do którego wrzucamy poszczególne odpady, kontenery oznaczone są konkretnymi kolorami. Do odpadów plastikowych przeznaczone są pojemniki żółte, szkło białe należy wyrzucać do pojemników białych, kolorowe – do zielonych, zaś papier wyrzucamy do kontenerów o kolorze niebieskim.

Ponieważ kolory przypisane są do pojemników na dany rodzaj odpadów na stałe, nawet dzieci mogą szybko nauczyć się, gdzie należy umieścić dany rodzaj śmieci.

Otwory wrzutowe pojemników do segregacji odpadów

W celu maksymalnego ułatwienia  segregacji i wyeliminowania ewentualności tworzenia się kolejek do pojemników, często posiadają one więcej niż jeden otwór wrzutowy. Otwory zwykle zabezpieczone są dodatkowo gumową zaślepką, która uniemożliwia dostanie się do wnętrza np. żyjącym dziko zwierzętom.

Trwałe pojemniki do segregacji odpadów

Ponieważ pojemniki do segregowania odpadów usytuowane są w miejscach ogólnodostępnych, muszą być wykonane z mocnych materiałów zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale także działaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV, opady deszczu i śniegu, zmienne temperatury).

Opróżnianie pojemników do segregacji odpadów

Opróżnienie pojemnika na odpady segregowane odbywa się zwykle z wykorzystaniem dźwigu. Konieczność stosowania specjalistycznego sprzętu do opróżniania pojemnika jest jednocześnie zabezpieczeniem przed niepożądanym wysypaniem śmieci np. w wyniku aktu wandalizmu.

Podziel się